Έκθεση “Προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα”

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) δημοσίευσε τη Συνθετική έκθεση «Προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του Έργου «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα».

Το Έργο υλοποιείται από τη ΓΓΟΠΙΦ, που είναι ο Φορέας-Συντονιστής, με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Βασικός στόχος του Έργου, που βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο υλοποίησης και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship της Ε.Ε., είναι η αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού έμφυλου χάσματος στην Ελλάδα.

Η έκθεση «Προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από το ΕΚΚΕ  είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Έργου:

 

Προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του ΕΣΧ στην Ελλάδα

 

Παράλληλα, δημοσιεύτηκε και η Σύνοψη των Προτάσεων Πολιτικής στην αγγλική γλώσσα, «SYNOPSIS – Policy proposals for tackling the gender gap in pensions in Greece», που είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: Synopsis-Policy-proposals.pdf.

 

Διαβάστε Επίσης  Εκπαίδευση και κατάρτιση: βασικές και ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες για την εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή

Be the first to comment on "Έκθεση “Προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!