Αιτήσεις συμμετοχής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καλλιθέας

Η ΑμΚΕ «Δύναμη Ζωής», και ο Δήμος Καλλιθέας προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο είναι μια δομή που λειτουργεί στα πλαίσια του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας» και συγκεκριμένα το Υποέργο 1, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας, με κωδικό ΟΠΣ 5001284». Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στην οδό Ναυσικάς 5, παραπλεύρως του Δημοτικού Κέντρου Υγείας Καλλιθέας. Πρόκειται για μια κοινωνική δομή η οποία απευθύνεται σε κατοίκους του δήμου Καλλιθέας και έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Καλλιθέας μπορούν να καταθέσουν αίτηση ανεξαρτήτως πόσα και ποια από τα παρακάτω κριτήρια πληρούν.

Τα κριτήρια μοριοδότησης όσων θα αιτηθούν των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξαρτώνται από τα εξής:

 • Αν είναι κάτοικος Καλλιθέας
 • Αν υπάρχει κάποιο αναγραφόμενο μέλος που διαμένει με την οικογένεια με αναπηρία
 • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα
 • Το είδος της οικογένειας (πυρηνική-μονογονεϊκή)
 • Αν υπάρχουν υπερήλικες
 • Αν υπάρχουν μέλη σε κατάσταση ανεργίας
 • Από το πλήθος των ακινήτων που διαθέτουν τα μέλη της οικογένειας βάσει της εικόνας του τελευταίου Ε9
 • Από το συνολικό τους τελευταίο ετήσιο εισόδημα καθώς οι οικονομικές προϋποθέσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές σε συνεργασία με το τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καλλιθέας και είναι: για ένα άτομο, όριο εισοδήματος 5.000 € ενώ για κάθε επιπλέον άτομο προστίθεται το ποσό των 1.500 €. Στο σύνολο συμπεριλαμβάνεται και πάσης φύσεως επίδομα που έλαβε κάποιο μέλος του νοικοκυριού σύμφωνα με το τελευταίο Ε1.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020-2021

 

Οι υποψήφιοι/ες, μαζί με την αίτηση, πρέπει να προσκομίσουν και τα ακόλουθα έγγραφα:

Για τους δικαιούχους του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ΚΑΙ Άδεια Διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα
 2. Ολόκληρη την έγκριση και την αίτηση του Κ.Ε.Α (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) σε ισχύ

Για τους ΜΗ δικαιούχους του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ΚΑΙ Άδεια Διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα
 2. Στοιχεία οικονομικού έτους 2019 για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, συγκεκριμένα:
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας (φορολογικού έτους 2019)
  • Φορολογική Δήλωση Ε1 (φορολογικού έτους 2019)
  • Έντυπο Ε9 (αν δεν υπάρχει ακίνητο , μηδενικό Ε9) ή ΕΝΦΙΑ
 3. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαρ. ΔΕΚΟ τελευταίου τριμήνου ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας)
 4. Κατά περίπτωση:
  • Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ (όσοι διαθέτουν)
  • Βεβαίωση Σπουδών (αφορά ενήλικα μέλη που φοιτούν)
  • Βεβαίωση Στρατολογικής Μονάδας ή Στρατιωτική Ταυτότητα (αφορά στρατευμένους)
  • Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ σε ποσοστό 67% και άνω (όσοι διαθέτουν)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Έως και Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 στην Ανδρομάχης 100. (28 Οκτωβρίου αργία). Ώρες: 09:00 έως και 12:30 με σειρά προτεραιότητας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα παραδίδονται στους υπαλλήλους σε κλειστό φάκελο με γραμμένο το Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου (1 φάκελος για τις δωροεπιταγές Χριστούγεννα-Πάσχα και 1 φάκελος για το Κοινωνικό Παντοπωλείο). Άτομα άνω των 65 ετών ή ΑΜΕΑ θα εξυπηρετούνται με ραντεβού στο τηλ.: 2109532712.

 

Διαβάστε Επίσης  Covid-19 Refugees Info: Ένας ιστότοπος ενημέρωσης και δικτύωσης χωρίς διακρίσεις

Be the first to comment on "Αιτήσεις συμμετοχής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καλλιθέας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!