Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020: Η ΕΕ βρίσκεται τουλάχιστον 60 έτη μακριά από την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων

Με βαθμολογία 67,9 στα 100, η ΕΕ βρίσκεται τουλάχιστον 60 έτη μακριά από την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων, αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός. Ο πλέον πρόσφατος Δείκτης Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) καταδεικνύει πώς η ΕΕ βελτιώνεται κατά περίπου μισό βαθμό κάθε χρόνο.

Μεταξύ των κρατών-μελών η Σουηδία, Δανία και Γαλλία διατηρούν την κατάταξή τους στις πρώτες θέσεις. Οι πιο βελτιωμένες χώρες είναι η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, με κάθε μία χώρα να βελτιώνεται κατά περίπου 10 βαθμούς από το 2010. Η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ρουμανία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει ακόμη μία χρονιά την τελευταία θέση.

Βλέπουμε μικρή, σταθερή πρόοδο ανά έτος αλλά αυτή τη φορά έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Η πανδημία του κορονοϊού θέτει σοβαρή απειλή στην πρόοδο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, την οποία δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλήσουμε. Περισσότερο από ποτέ, οι διαμορφωτές πολιτικής θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του Δείκτη μας για να σχεδιάσουν ενταξιακές λύσεις που να προωθούν την ισότητα των φύλων στην κοινωνία μας, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την πανδημία,” τόνισε η Carlien Scheele, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Η ισότητα των φύλων θα πρέπει να επιδιωχθεί σε όλους τους τομείς της ζωής για όλους τους Ευρωπαίους – ανεξαρτήτως φύλου – ώστε να επιτύχουν το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων τους. Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο σε αυτή την επιδίωξη καθώς παρακολουθεί την πρόοδο. Συγχαίρω τις χώρες εκείνες που βελτίωσαν τη βαθμολογία τους κατά το τελευταίο έτος. Παρά ταύτα, ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη για πολλές πτυχές, και ειδικότερα στον ψηφιακό κόσμο. Καθώς το παρόν και το μέλλον μας είναι ολοένα και περισσότερο ψηφιακό, θα πρέπει να διασφαλίσουμε πώς οι γυναίκες και τα κορίτσια καταλαμβάνουν ένα ανάλογο τμήμα αυτού του τομέα και ενθαρρύνονται ως προς την συνεισφορά τους για την εξέλιξή του. Η Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων της ΕΕ που υιοθετήθηκε φέτος καθορίζει τις κύριες δράσεις για τα επόμενα 5 έτη, ώστε να επιταχυνθεί το έργο προς την ισότητα των φύλων και θα πρέπει να διασφαλίσουμε πώς θα υλοποιηθεί στο ακέραιο ώστε να καταστεί βέβαιο πώς οι γυναίκες και οι άντρες μπορούν να είναι ελεύθεροι, να αναπτυχθούν και να ηγηθούν,” δήλωσε η Helena Dalli, Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα των Φύλων.

 

Η εξουσία ως παράγοντας επίτευξης της προόδου

Η βελτιωμένη ισότητα των φύλων στους φορείς λήψης αποφάσεων αποτελεί τον κύριο παράγοντα επίτευξης προόδου στην ΕΕ. Ο τομέας της εξουσίας, που μετρά τη συμμετοχή των γυναικών και των αντρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους τομείς της πολιτικής, των οικονομικών, των μέσων ενημέρωσης, της έρευνας και του αθλητισμού συνιστά το 65% της συνολικής προόδου του Δείκτη από το 2010. Όμως, με βαθμολογία που βρίσκεται στο 53,5 στα 100, παραμένει ο τομέας με τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Οι βελτιώσεις ήταν σημαντικότερες στον ιδιωτικό τομέα, οφειλόμενες κυρίως στην βελτιωμένη ισορροπία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, την Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο οι γυναίκες καταλαμβάνουν σχεδόν το ένα τρίτο στα διοικητικά συμβούλια. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με ποσοστό άνω του 40%. Ενώ αυτές οι χώρες βοηθούν στη βελτίωση της βαθμολογίας σε αυτό το πεδίο, ο ρυθμός της αλλαγής πολύ σύντομα θα μειωθεί αν δεν ξεκινήσουν να συμβαδίζουν και οι άλλες χώρες.

 

Ο έμφυλος διαχωρισμός καθυστερεί την πρόοδο

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καθυστερεί την πρόοδο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση και την εργασία. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση είτε γυναικών είτε αντρών σε συγκεκριμένα πεδία ή θέσεις εργασίας. Παρά τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, όπως ειδικές πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση των γυναικών να σπουδάσουν σε επιστημονικούς τομείς, μηχανική η ΤΠΕ, ο διαχωρισμός ουσιαστικά αυξήθηκε από το 2010. Στην ΕΕ, μόλις 2 στις 10 θέσεις εργασίας στον τομέα της ΤΠΕ καταλαμβάνονται από γυναίκες. Στον τομέα της φροντίδας, υπάρχει έλλειψη αντρών. Αντιστοιχούν περίπου σε 15% όλων των εργαζόμενων στο νοσηλευτικό επάγγελμα, την μαιευτική και την προσωπική φροντίδα στις υπηρεσίες υγείας.

 

Ο ψηφιακός κόσμος και το μέλλον της εργασίας

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων για το 2020 εστιάζει ειδικότερα στον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στον εργασιακό βίο των γυναικών και των αντρών. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο να αντικατασταθούν από ρομπότ στις θέσεις εργασίας τους και υποεκπροσωπούνται στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακών start-ups και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας όπως αεροσκάφη, οπτικές ίνες και μικροτσίπ. Συνολικά, οι άντρες κυριαρχούν στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πώς, η επέκταση της εργασίας που οργανώνεται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών αναπαράγει τις τυπικές έμφυλες ανισότητες, όπως το έμφυλο μισθολογικό χάσμα και τον έμφυλο διαχωρισμό. Για παράδειγμα, οι άντρες είναι πιθανότερο να εργάζονται στην ανάπτυξη λογισμικού ή τη διανομή τροφίμων, ενώ οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο σε υπηρεσίες διαδικτυακών μεταφράσεων ή οικιακές υπηρεσίες.

 

Μετάφραση/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: European Institute for Gender Equality | EIGE

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Φύλο και Ψηφιακός Αποκλεισμός στην Ελλάδα

Be the first to comment on "Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020: Η ΕΕ βρίσκεται τουλάχιστον 60 έτη μακριά από την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!