Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019

Η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης καταγράφει την πορεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης άλλων χωρών, και ιδιαίτερα των χωρών της Ευρώπης, στη διάρκεια του 2019.

Παρουσιάζει, επίσης, τις δράσεις διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΘΑΑΕ – Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ) κατά το προηγούμενο έτος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας μας.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο :

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019

 

Διαβάστε Επίσης  Εγγραφές στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Be the first to comment on "Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!