Η αργή πρόοδος αφήνει πίσω τις γυναίκες ευάλωτων ομάδων | #EIGEIndex

Έκθεση | Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020

Πεδίο Εργασία

 

Μετάφραση / Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Η λεπτομερέστερη ανάλυση της απασχόλησης σε μονάδες ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης (FTE) καταδεικνύει την όξυνση της ανισότητας μεταξύ των ομάδων σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, περιλαμβανομένων των μόνων γονέων, των ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης. Για όλες αυτές τις ομάδες, το έμφυλο χάσμα στην απασχόληση σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 1,1 ποσοστιαίες μονάδες από το 2014 (Γράφημα).

Οι έμφυλες διαφοροποιήσεις σε ποσοστά ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης είναι ιδιαιτέρως μεγάλες μεταξύ ανθρώπων χαμηλότερου επιπέδου τυπικής εκπαίδευσης ή όσων γεννήθηκαν σε χώρα του εξωτερικού, φθάνοντας περίπου τις 20 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε μία από αυτές τις ομάδες. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το χάσμα απασχόλησης σε μονάδες ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης για τον συνολικό πληθυσμό (περίπου 16 ποσοστιαίες μονάδες). Η κατάσταση της απασχόλησης εμφανίζεται ιδιαίτερα δύσκολη για τις γυναίκες με χαμηλότερο επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης, όπου η μεγάλη έμφυλη ανισότητα συνδυάζεται με ένα δείκτη απασχόλησης FTE κάτω του 20%. Περίπου ένας στους δύο ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο χώρας εκτός ΕΕ και ένας στους τρείς με χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (EIGE, 2020a). Πολλές μετανάστριες τείνουν να εργάζονται σε οικιακές εργασίας, συχνά υπό άτυπες εργασιακές ρυθμίσεις – ενώ ορισμένες κατάφεραν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους προτού εφαρμοστούν τα μέτρα κλεισίματος των συνόρων από την πανδημία COVID-19 (Zacharenko, 2020), άλλες παρέμειναν ‘παγιδευμένες στις χώρες υποδοχής … δίχως εισόδημα ή τόπο να καταφύγουν’ (ILO, 2020b).

Η κατάσταση απασχόλησης των μόνων μητέρων (που συνιστούν 9 στους 10 μόνους γονείς) είναι πολύ διαφορετική. Ο δείκτης απασχόλησης σε όρους FTE είναι περίπου 60%, σχεδόν 15 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερος από αυτόν τον ανδρών. Παρά ταύτα, οι μόνοι γονείς συχνά βασίζονται στο δικό τους εισόδημα για να παρέχουν για τα παιδιά τους, και ειδικότερα οι γυναίκες είναι επιρρεπείς στο να βρίσκονται σε επισφαλή απασχόληση. Οι μόνοι γονείς έχουν αντιμετωπίσει εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 που οφείλονται στο κλείσιμο των σχολικών εγκαταστάσεων και των υποδομών παιδικής φροντίδας, οι οποίες τους οδήγησαν συχνά να εργάζονται από το σπίτι ή και να σταματήσουν να εργάζονται (Alon et al., 2020). Ένας στους δύο μόνους γονείς βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (EIGE, 2020a).

Τα άτομα με αναπηρία αποτελεί την μόνη ευάλωτη ομάδα που αναλύθηκε για την οποία τα δεδομένα δείχνουν μία μείωση στο έμφυλο χάσμα απασχόλησης σε όρους ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης. Παρά ταύτα, ο συνολικότερος δείκτης απασχόλησης σε FTE παραμένει πολύ χαμηλός σε αυτή την ομάδα, φθάνοντας περίπου το 21% για τις γυναίκες και το 29% για τους άνδρες, δίχως σχεδόν καμία βελτίωση από το 2014. Περίπου το ένα τρίτο των γυναικών σε αυτή την ομάδα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (EIGE, 2020a).

Ακόμη, μέσα από δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύεται ο πολύ χαμηλός δείκτης απασχόλησης μεταξύ γυναικών συγκεκριμένου μειονοτικού υπόβαθρου. Λιγότερες από μία στις πέντε γυναίκες από κοινότητες Ρομά εργάζονται, και περίπου 80% των ανθρώπων Ρομά υπολογίζεται πώς διαβιούν κάτω του εισοδηματικού ορίου φτώχειας στην χώρα τους (FRA, 2016b).

Έτερα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υπογραμμίζουν πώς οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας συνεχίζουν να αποτελούν θύματα διακρίσεων στον κόσμο της εργασίας, με περίπου 1 στους 10 να αισθάνονται πώς πέφτουν θύματα διάκρισης όταν αναζητούν εργασία, και 1 στους 5 ενώ εργάζονται (FRA, 2020)

 

 

Πηγή: European Institute for Gender Equality (EIGE) | Gender Equality Index 2020 – Digitalisation and the future of work, σελ. 31-32.

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση

Be the first to comment on "Η αργή πρόοδος αφήνει πίσω τις γυναίκες ευάλωτων ομάδων | #EIGEIndex"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!