Κοινωνικός/η Επιστήμονας/νισσα, Κοινωνικός/η Λειτουργός και Διερμηνείς στο Δήμο Ιωαννιτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator), τρεις (3) διερμηνείς/πολιτισμικούς διαμεσολαβητές (Mediator/Interpreters) και έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό (Social worker), και χρονικής διάρκειας δώδεκα μηνών από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνεργασία – τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών» από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. σε συνεργασία με το OPEN SOCIETY FOUNDATION.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier) την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.pkdi.gr, ήτοι από (Πέµπτη 29 Οκτωβρίου 2020 έως και Πέµπτη 12 Νοεµβρίου 2020 και
ώρα 15:00
), στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι, επί της οδού Αγίας Μαρίνας 55, Ιωάννινα, όροφος Διοίκησης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.

 

Διαβάστε Επίσης  Site Management Support (SMS) Cultural Mediator @ Danish Refugee Council

Be the first to comment on "Κοινωνικός/η Επιστήμονας/νισσα, Κοινωνικός/η Λειτουργός και Διερμηνείς στο Δήμο Ιωαννιτών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!