Κοινωνιολόγοι και Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 231331766, 2313317135).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 18/10/2020 έως 27/10/2020.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.5

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

 

Διαβάστε Επίσης  Νοσηλευτής/τρια στη Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων | Γιατροί του Κόσμου

Be the first to comment on "Κοινωνιολόγοι και Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!