Νέο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας

Το νέο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας με την πρώτη δημοσίευσή του, εκτιμά ότι οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη σταθεροποιούνται.

Πρόκειται για ένα έργο του Ινστιτούτου Έρευνας για την Απασχόληση (Institut für Arbeitsmarkt – und Berufsforschung, IAB) μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (European network of Public Employment Services), με στόχο τη δημιουργία καθοριστικών δεικτών για την αγορά εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας θα αντλεί στοιχεία και εμπειρογνωμοσύνη από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ) των Ευρωπαϊκών χωρών και θα αντικατοπτρίζει τις τάσεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξης για την ανεργία και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο θα προβλέπει την εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης του επόμενου τριμήνου. Τα συμπεράσματά του βασίζονται στην έρευνα που διενεργείται από κοινού από τις ΔΥΑ και το IAB, σε μηνιαία βάση και περιλαμβάνει στοιχεία από τοπικούς και περιφερειακούς Οργανισμούς Απασχόλησης.

Το Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας βρισκόταν στις 98,7 μονάδες. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σημείωσε άνοδο 0,8 μονάδων. Μετά την πτώση του δείκτη της αγοράς εργασίας στο 93,6 – κατά 6,9 μονάδες – τον Απρίλιο, ένα σημαντικό μέρος της μείωσης έχει πλέον αντισταθμιστεί.

Η εμβέλεια της κλίμακας του Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου Αγοράς Εργασίας ξεκινάει από τις 90 μονάδες (πολύ χαμηλή απόδοση) και φτάνει στις 110 (πολύ καλή απόδοση). Οι 100 μονάδες αποτελούν δείκτη αμετάβλητης κατάστασης, στην οποία αποτυπώνεται ότι δεν έχει υπάρξει ούτε σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας, αλλά ούτε αναμένεται σημαντική επιδείνωση για το διάστημα των επόμενων τριών μηνών.

«Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη σταθεροποιείται, όμως η κρίση δεν έχει ακόμη τελειώσει. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης έχουν ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη στην εκτίμηση των κατά τόπους αγορών εργασίας. Αυτή η εξειδικευμένη γνώση διοχετεύεται στο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας ώστε να σχηματιστεί εμπεριστατωμένη εκτίμηση της εξέλιξης στην αγορά εργασίας» εξηγεί ο επικεφαλής του τμήματος έρευνας του IAB Enzo Weber, που το εγκαινίασε.

«Το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης της Ευρώπης, το οποίο θα διευρυνθεί, ήδη περισσότερες χώρες έχουν επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους» δήλωσε ο Johannes Kopf, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης.

 

Τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου Αγοράς Εργασίας σε χρονολογική σειρά (time series data), είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση
http://www.iabforum.de

 

Πηγή: http://www.oaed.gr/

 

Διαβάστε Επίσης  Γίνε μία από τις 250 γυναίκες που θα ενημερωθούν online για τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Δράσης «ΔΙΟΝΗ»

Be the first to comment on "Νέο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Αγοράς Εργασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!