Νευρολόγος ή Ψυχίατρος στην Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ Ή ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»

Καλεί τους ενδιαφερόμενους, προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού Νευρολόγου ή Ιατρού Ψυχίατρου, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του (πενθήμερη απασχόληση, 09.00-14.00) στην Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» για το Κέντρο Alzheimer (I. Δροσοπούλου 22, Κυψέλη), βάσει των όρων του σχετικού συμφωνητικού που θα υπογραφεί για το σκοπό αυτό από τη διαχειρίστρια και τον εργαζόμενο στο πλαίσιο του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact@nstr.gr με την ένδειξη «ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ/ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ» μέχρι και την Κυριακή 18/10/2020.

 

Απαιτούμενα κριτήρια επιλογής:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
  • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Νευρολογίας ή Ψυχιατρικής.
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Προηγούμενη ειδίκευση και εμπειρία με άτομα με άνοια σε αντίστοιχες δομές ή άτομα της Τρίτης Ηλικίας γενικότερα, θα συνεκτιμηθεί.

 

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Alzheimer καθημερινά 09:00 – 16:00

στο τηλέφωνο

210-8235050

 

Αθήνα, 06/10/2020

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

Μαρία Μούγια

 

Διαβάστε Επίσης  Senior Project Manager / Project Manager (EU funded projects) @ EXELIA

Be the first to comment on "Νευρολόγος ή Ψυχίατρος στην Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!