Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5567/18.09.2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA) έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

Πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στoν ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

 

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη 3Ε/2020 Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Be the first to comment on "Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!