Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2020.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 26η Οκτωβρίου 2020:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-Η-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-B-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-E-4)
 • Μία θέση στο Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης-Βρυξέλλες (OIB-04)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-B-6) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-Α-3)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Νοεμβρίου 2020:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου καιΤεχνολογιών (CNECT-Η-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eπικοινωνίας (COMM-C-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-E-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO-C-2)
  (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO-C-4)
  (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO-E2_Del Afrique du Sud) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-A-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (HOME-A-3_Del Georgie ) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (HOME-A-3_Del Liban ) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (HOME-A-3_Del Nigeria ) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (HOME-A-3_Del Pakistan ) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (HOME-A-3_Del Soudan ) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (HOME-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR-DS-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-Α-1)
 •  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-C-4)
 • Μία θέση στο Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης-Βρυξέλλες (OIB-CPE)
 •  Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης(OLAF-Β-2))
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eμπορίου (TRADE-G-5)

Oι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε.:

admin@rp-grece.be
(υπόψη κυρίας Κρομλίδου)

 

Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν απαιτηθεί, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Συνεπώς, για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 26η Οκτωβρίου 2020, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2020 ενώ για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Νοεμβρίου 2020, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2020.

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 

Διαβάστε Επίσης  Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (LEDU) στην Λέρο

Be the first to comment on "Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!