Τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα ανησυχούν για τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Μόνιμη Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (HERSC) των οργανώσεων μελών της ETUCE (European Trade Union Committee for Education), συνεδρίασε στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2020 και μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων, συζήτησε τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις συνθήκες εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως και της έρευνας συνολικά.

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας εξήγησαν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό είχε ήδη βιώσει την έλλειψη κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, την ψηφιακή παιδαγωγική και τα εργαλεία πληροφορικής (ΤΠ) πριν από την υγειονομική κρίση στις περισσότερες χώρες. Το γεγονός αυτό κατέστησε τη μετάβαση προς την πλήρη ψηφιακή διδασκαλία και έρευνα δύσκολη. Η διαδικτυακή διδασκαλία είχε τεράστιο αντίκτυπο στο φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών, κυρίως στις γυναίκες εκπαιδευτικούς που έπρεπε να εξισορροπήσουν την απομακρυσμένη εργασία τους, την αύξηση των υπερωριών και την φροντίδα των παιδιά και ηλικιωμένων στο σπίτι. Πολλοί καθηγητές/καθηγήτριες πανεπιστημίου αναγκάστηκαν να παραμελήσουν τα ερευνητικά τους καθήκοντα προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή προετοιμασία και παροχή διαδικτυακής διδασκαλίας προς τους φοιτητές/φοιτήτριες τους. Πράγματι, πολλά ερωτήματα και άλυτα προβλήματα προέκυψαν στην κρίση, όπως η αλλαγή της φύσης της ακαδημαϊκής εργασίας, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην υποστήριξη της ψηφιοποίησης, η προστασία των δεδομένων, η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και η παρακολούθηση, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ενώ οι εκπαιδευτικοί της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έπρεπε να προετοιμάσουν το δικό τους διδακτικό υλικό, τα μέλη της HERSC ανέφεραν ότι τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του υλικού συχνά δεν διασφαλίζονταν από τα πανεπιστήμια ούτε από την εθνική νομοθεσία. Τα συνδικάτα ανώτερης εκπαίδευσης και ερευνητικού προσωπικού ανέφεραν ακόμη και για την εμπειρία τους ότι οι ιδιωτικοί πάροχοι ΤΠ άρχισαν να πωλούν υλικό εκπαιδευτικών που δεν προστατευόταν από πνευματικά δικαιώματα. 

Η πανδημία είχε επίσης σοβαρό αντίκτυπο στις αιτήσεις και την είσοδο στα πανεπιστήμια που συνέβαλαν σε ορισμένες περιπτώσεις στη μείωση του προϋπολογισμού των πανεπιστημίων και, συνεπώς, στην ανικανότητά τους να πληρώσουν το προσωπικό τους, με αποτέλεσμα τις απολύσεις καθηγητών και ερευνητών. Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων αναμένουν στο μέλλον περισσότερες περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας, οι οποίες θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ενώ οι πολιτικοί υποστηρίζουν ότι η διαδικτυακή διδασκαλία πρέπει να γίνει ο κανόνας, τα εκπαιδευτικά συνδικάτα απαιτούν από τα υπουργεία να σέβονται την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική αυτονομία παράλληλα με μια καλή ισορροπία μεταξύ διαδικτυακής και δια ζώσης διδασκαλίας. Η ακαδημαϊκή ζωή δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τη διαδικτυακή μάθηση, ούτε τα εργαστηριακά και δια ζώσης προγράμματα, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις καθηγητών- μαθητών και μαθητών με άλλους μαθητές.

Τα μέλη της HERSC συζήτησαν επίσης στη συνάντηση με τους ομιλητές της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate Generals of Employment, Education and Research of the European Commission) τον αντίκτυπο των μικρο-πιστοποιητικών και την εναρμόνιση των συστημάτων παρακολούθησης μεταπτυχιακών στη χρηματοδότηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ακαδημαϊκή ελευθερία. Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το μελλοντικό της έργο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ερευνητών και τη σχέση της με την ελευθερία της γνώσης και της έρευνας.

Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα προετοιμάζονται επίσης για την υπουργική διάσκεψη της Ρώμης των χωρών της διαδικασίας της Μπολόνια που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2020.

 

Πηγή: csee-etuce.org

Απόδοση-Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Περί του σωφρονιστικού συστήματος και τα ειδικά μέτρα που διεκδικούν τα άτομα με αναπηρία

Be the first to comment on "Τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα ανησυχούν για τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!