Τρίτη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Φτώχειας 2018-2027

Επιταχύνοντας τις παγκόσμιες δράσεις για έναν κόσμο δίχως φτώχεια

Με το ψήφισμα 72/233, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την Τρίτη Δεκαετία του ΟΗΕ για την Εξάλειψη της Φτώχειας (2018-2027). Πρότεινε επίσης πώς το θέμα της Τρίτης Δεκαετίας, που θα συζητηθεί κατά την 73η συνεδρίαση, θα είναι η “Επιτάχυνση των παγκόσμιων δράσεων για έναν κόσμο δίχως φτώχεια“, σε σύμπλευση με την Ατζέντα για Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030. Ο πυρήνας της παρούσας έκθεσης αποτελείται από ένα διυπηρεσιακό, συστημικό σχέδιο δράσης για την εξάλειψη της φτώχειας ως μέσο συντονισμού των ενεργειών του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και συστάσεις αναφορικά με το πώς μπορεί να καταστεί αποτελεσματική η Τρίτη Δεκαετία. 

Καθώς η διεθνής κοινότητα εισήλθε στην Τρίτη Δεκαετία για την Εξάλειψη της Φτώχειας, εκτιμάται πώς 783 εκατομμύρια άνθρωποι διαβιούσαν με λιγότερα χρήματα από 1,90 δολάρια ημερησίως το 2013, εν συγκρίσει με 1,867 δισεκατομμύρια ανθρώπους το 1990. Η οικονομική μεγέθυνση στις αναπτυσσόμενες χώρες υπήρξε αξιοσημείωτη από το 2000 και μετά, με μεγαλύτερη μεγέθυνση στο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από ότι οι ανεπτυγμένες χώρες. Η συγκεκριμένη οικονομική μεγέθυνση έχει συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην εξάλειψη της φτώχειας και σε βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης. Σημειώθηκαν ακόμη επιτεύγματα σε τομείς όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ισότητα των φύλων, η εκπαίδευση και η υγειονομική φροντίδα, τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, η γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, όπως και η προσαρμογή στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και η άμβλυνση των συνεπειών της.

Παρά ταύτα, τα ποσοστά φτώχειας παραμένουν ακόμη υψηλά σε πολλές χώρες της Αφρικής και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το 2013, από τους 783 εκατομμύρια ανθρώπους που διαβιούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, περισσότεροι από τους μισούς βρίσκονταν στην υποσαχάρια Αφρική και περίπου ένα-τρίτο ζούσαν στην Νότια Ασία. Η φτώχεια επηρεάζει ακόμη και τις χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Το 2017, η ακραία εργασιακή φτώχεια παρέμεινε εκτεταμένη, με περισσότερους από 300 εκατομμύρια εργαζόμενους σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες να διαθέτουν χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα ή κατανάλωση κατά κεφαλήν από 1,90 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως.

Για την εξάλειψη της φτώχειας έως το 2030, δοθέντων των υφιστάμενων ρυθμών πληθυσμιακής αύξησης, είναι απαραίτητο να μειώνεται κατά περίπου 110 εκατομμύρια κάθε έτος ο αριθμός των ανθρώπων που διαβιούν με εισόδημα χαμηλότερο των $1,90 ημερησίως. Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης. Ενώ η υποστήριξη του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών είναι απαραίτητη, ο αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος όταν οι χώρες θέσουν σε εφαρμογή τις ορθές ενταξιακές πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που θα υποστηρίζονται από ένα διευκολυντικό διεθνές περιβάλλον, όπως αναγνωρίζεται από συναφή ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέλη.

 

Διαβάστε την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα αναφορικά με την “Εφαρμογή της Τρίτης Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Φτώχειας  (2018–2027)”

 

Πηγή: un.org

Απόδοση/Μετάφραση: Ντούνης Ανδρέας

 

Διαβάστε Επίσης  Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων & Παρηγορικής Φροντίδας - 10 Οκτωβρίου 2020 | Η Παρηγορική Φροντίδα στα δημόσια συστήματα υγείας

Be the first to comment on "Τρίτη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Φτώχειας 2018-2027"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!