Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο ΚΕΔΙΒΙΜ της Σιβιτανιδείου Σχολής

Η προκήρυξη γίνεται για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των μαθημάτων Ξένες Γλώσσες για Ενήλικες – Προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και Ελληνική γλώσσα για αλλοδαπούς που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το έτος κατάρτισης 2020 – 2021, το οποίο αρχίζει τον Νοέμβριο του 2020 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2021.

Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές και θα καλύψουν ανάγκες γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες με στόχο την προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας καθώς και στην εκμάθηση της Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας με στόχο τους αλλοδαπούς ενήλικες.

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών για ενήλικες αφορά στα επίπεδα από Α1 έως Γ2 και στόχος των μαθημάτων είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Το κάθε επίπεδο θα υλοποιείται σε διάστημα έως 7 μήνες και η διάρκεια θα είναι έως 80 ώρες. Τα τμήματα δύνανται να είναι είτε πρωινά είτε απογευματινά ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά επίπεδο.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 και με την προϋπόθεση να κατέχουν:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολών ή τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
  2. Δίπλωμα ΙΕΚ με πτυχίο πιστοποίησης,
  3. Επαγγελματίες με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στους ανωτέρω Τομείς

Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 29/10/2020 μέχρι και
04/11/2020 σχετική έντυπη αίτηση καθώς και όλα τα αποδεικτικά των προσόντων τους και τα δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση του ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ. Το Τμήμα θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 13:00.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (ΠΕ Νοσηλευτικής) στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

Be the first to comment on "Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο ΚΕΔΙΒΙΜ της Σιβιτανιδείου Σχολής"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!