2 Διερμηνείς-Διαμεσολαβητές Φαρσί (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) στο ΚΕΘΙ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «THE SURVIVOR PROJECT: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors» [Τίτλος: «ΕΠΙΖΗΣΑΣΕΣ: Ενίσχυση των υπηρεσιών προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας»].

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ταχυδρομικώς στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.), στην ακόλουθη διεύθυνση: Πινδάρου αρ.2, Τ.Κ. 106 71 – Αθήνα, Υπόψη: Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 3/2020– No 810189 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής φακέλων: Δευτέρα  26 Οκτωβρίου 2020.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΕΘΙ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη 3Ε/2020 Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Be the first to comment on "2 Διερμηνείς-Διαμεσολαβητές Φαρσί (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) στο ΚΕΘΙ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!