Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2020-2021, και, σύμφωνα με την αριθ. 35/4-11-2020 (Θ. 4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης της Πρόσκλησης και την αριθ. 6953/2020 [ΑΔΑ: ΩΜΛ446Ψ8ΧΙ-5ΛΝ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:

Ένας (1) συνεργάτης για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στην πόλη της Θεσσαλονίκης [Μερικής απασχόλησης].

 

 

Η υποβολή της πρότασης και η επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: eidlog2@aspete.gr έως και τις 25/11/2020 και ώρα 23:59.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Διαβάστε Επίσης  Νοσηλευτής/τρια στον φορέα «Πλόες» Ε.ΨΥ.ΜΕ.

Be the first to comment on "Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στην πόλη της Θεσσαλονίκης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!