Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020 | Στοιχεία για την Ελλάδα

Πορεία του τομέα της ισότητας των φύλων για την Ελλάδα από το 2010

Με βαθμολογία 52,2 στους 100 βαθμούς, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ ως προς το Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Η βαθμολογία της Ελλάδας είναι 15,7 βαθμούς χαμηλότερη από την βαθμολογία της ΕΕ.

Από το 2010 η βαθμολογία της έχει αυξηθεί κατά 3,6 βαθμούς, με μία μικρή αύξηση της τάξης του 1,0 βαθμού από το 2017. Η κατάταξη της έχει παραμείνει ίδια από το 2010.

 

Γράφημα 1 – Μεταβολές στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων ανά κράτος-μέλος και στην ΕΕ ως σύνολο – Από το 2010 και από το 2017

 

Καλύτερη απόδοση

Οι βαθμολογίες της Ελλάδας είναι υψηλότερες στα πεδία της υγείας (84,0 βαθμοί) και των χρημάτων (72,5 βαθμοί). Εντούτοις, σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, η Ελλάδα σημειώνει μία από τις χαμηλότερες βαθμολογίες μεταξύ όλων των χωρών (κατατασσόμενη 21η και 22η, αντίστοιχα).

 

Πεδία με τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης

Οι έμφυλες ανισότητες είναι περισσότερο έντονες στα πεδία της εξουσίας (27,0 βαθμοί), του χρόνου (44,7 βαθμοί) και της εργασίας (64,4 βαθμοί). Σε αυτούς τους τομείς, η Ελλάδα αποδίδει φτωχά συγκριτικά με τα έτερα κράτη-μέλη (κατατασσόμενη 27η και στα τρία).

 

Πεδία με την μεγαλύτερη βελτίωση

Από το 2010, οι βαθμολογίες της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί περισσότερο στους τομείς του χρόνου (+9,1 βαθμοί) και της εξουσίας (+ 4,7 βαθμοί). Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί κατά 2,7 βαθμούς στο πεδίο της εξουσίας από το 2017.

 

Οπισθοχώρηση

Από το 2010, οι βαθμολογίες της Ελλάδας έχουν μειωθεί στα πεδία των χρημάτων (-2,8 βαθμοί) και της υγείας (- 0,3 βαθμοί). Η πρόοδος έχει παραμείνει στάσιμη στο πεδίο της εργασίας (+ 0,8 βαθμοί).

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ

2010 2012 2015 2017 2018
48,6 50,1 50,0 51,2 52,2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ

2010 2012 2015 2017 2018
63,6 63,6 64,2 64,2 64,4
Συμμετοχή       71,1 69,4 71,0 71,4 71,6
Διαχωρισμός και ποιότητα εργασίας          57,0 58,4 58,0 57,7 58,0

 

Σχετικά με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων

Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων βαθμολογεί τα κράτη-μέλη της ΕΕ και την ΕΕ συνολικά ώστε να διαπιστώσει πόσο μακρυά βρίσκονται από την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Ο Δείκτης χρησιμοποιεί μία κλίμακα βαθμολόγησης από το 1 έως το 100, όπου το 1 αντιστοιχεί στην πλήρη ανισότητα και το 100 στην πλήρη ισότητα.

Οι βαθμολογίες βασίζονται στα χάσματα μεταξύ γυναικών και αντρών στα επίπεδα επιτευγμάτων σε έξι κύριους τομείς – εργασία, χρήματα, γνώσεις, χρόνος, εξουσία και υγεία – και τους υποτομείς/υποπεδία τους. Δύο επιπρόσθετοι τομείς συμπεριλαμβάνονται στον Δείκτη αλλά δεν επιδρούν στην τελική βαθμολογία. Ο τομέας των διαθεματικών ανισοτήτων καταδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται οι έμφυλες ανισότητες σε συνδυασμό με την ηλικία, την αναπηρία, την χώρα γέννησης, την εκπαίδευση και τον τύπο οικογένειας. Ο τομέας της βίας κατά των γυναικών μετρά και αναλύει τις εμπειρίες των γυναικών από περιστατικά βίας. Ο Δείκτης συντίθεται από 31 υποδείκτες. Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020 περιλαμβάνει επίσης μία θεματική εστίαση στην ψηφιοποίηση και στο μέλλον της εργασίας.

 

Μετάφραση/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: EIGE | Gender Equality Index 2020 GREECE, Factsheet

_________ _________________

*Η πλέον πρόσφατη περίοδος αναφοράς για τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στον Δείκτη του 2020 είναι αυτή του Ιανουαρίου του 2020. Τα αθροιστικά δεδομένα της ΕΕ αφορούν την ΕΕ των 28 και συμπεριλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς κατά την περίοδο αναφοράς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε κράτος-μέλος.

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση για την Ένταξη φοιτητών/τριων στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» (3η φάση) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Be the first to comment on "Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020 | Στοιχεία για την Ελλάδα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!