Διοικητικός Υπάλληλος στην Ειδική Μονάδα Παρέμβασης για Νεαρά Άτομα με Παραβατική Συμπεριφορά «Οσελότος»

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

Μίας (1) θέσης εργασίας στη Αθήνα, στην Ειδική Μονάδα Παρέμβασης για Νεαρά Άτομα με Παραβατική Συμπεριφορά «Οσελότος» με ειδικότητα:

Διοικητικός Υπάλληλος (πλήρους απασχόλησης) που θα υποβληθεί για έγκριση στο πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους».

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Ηλικία ως 30 ετών
 • Κατοχή κάρτας ανεργίας
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (κυρίως word, excel, powerpoint, access, internet)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχος μεταφορικού μέσου
 • Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης

Θα προτιμηθούν :

 • Άτομα με ανάλογη προϋπηρεσία σε φορέα με συναφές αντικείμενο
 • Άτομα με ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον πολλαπλών απαιτήσεων, ομαδικό πνεύμα εργασίας, επιθυμία για απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέσω της εργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και οργανωτικές ικανότητες
 • Άτομα με γνώσεις καταγραφής και τήρησης λογιστικών αρχείων, τήρηση ταμείου, εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση Υποψηφιότητας EΔΩ
 • Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης
 • Αποδεικτικό προηγούμενης εμπειρίας

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.
Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από τη δημοσίευση της παρούσης έως και τις 16/11/2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eidikimonada@kpechios.gr με θέμα «Για τη θέση διοικητικού Υπαλλήλου του Οσελότου».

Πληροφορίες δίνονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

 

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη 4Ε/2020 - Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Be the first to comment on "Διοικητικός Υπάλληλος στην Ειδική Μονάδα Παρέμβασης για Νεαρά Άτομα με Παραβατική Συμπεριφορά «Οσελότος»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!