Κοινωνικοί Επιστήμονες στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική».

  1. Ένα (1) Στέλεχος Δράσεων Περιφερειακού Παρατηρητηρίου – Επιστημονικό Προσωπικό / Ανάλυση Κοινωνικών Φαινομένων.
  2. Ένα (1) Στέλεχος Δράσεων Περιφερειακού Παρατηρητηρίου – Επιστημονικό Προσωπικό /Στατιστική ανάλυση εστιασμένων χωρικών δεδομένων.
  3. Ένα (1) Στέλεχος Επιστημονικό Προσωπικού.
  4. Ένα (1) Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, υπόψη κ. Αγγελικής Γαλιατσάτου (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2063629), με την σήμανση:.
Για την υπ. αριθμ. 7160/17-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό ………, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική» του ΕΠ «Αττική 2014-2020».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  EU Grants Manager – Thessaloniki @ KMOP

Be the first to comment on "Κοινωνικοί Επιστήμονες στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!