Νευρολόγοι στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ιατρούς Νευρολόγους, για την υλοποίηση της Πράξης «Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμβουλευτικού σταθμού άνοιας, του δημοτικού ιατρείου και των Κ.Α.Π.Η. προς ευάλωτες ομάδες του Δήμου Καλαμαριάς» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».

Αναλυτικά:
1. Στο Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας, μία (1) θέση Ιατρού Νευρολόγου, με δεκάωρη εβδομαδιαία απασχόληση (μηνιαία αμοιβή 350,00€).
2. Στο Δημοτικό Ιατρείο, μία (1) θέση Ιατρού Νευρολόγου, με δίωρη εβδομαδιαία απασχόληση (μηνιαία αμοιβή 100,00€).

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα, Καλαμαριά, Τ.Κ: 551 32.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 16/11/2020-26/11/2020.

 

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδια υπάλληλος: Μαυρομμάτη Δέσποινα – Τηλ: 2313-314241,

e-mail: mavrommati@kalamaria.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 

Διαβάστε Επίσης  370 άτομα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Be the first to comment on "Νευρολόγοι στο Δήμο Καλαμαριάς"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!