Πρόσκληση για την Ένταξη φοιτητών/τριων στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» (3η φάση) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που φοιτούν στα Τμήματα του Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου», να υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στην Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» (3η φάση) της προαναφερόμενης πράξης, προκειμένου να λάβουν ως επιδότηση στέγασης το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) έκαστος , εφόσον τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως αναφέρονται παρακάτω.

Γενικές Προϋποθέσεις:

Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να φοιτούν τουλάχιστον στο 2ο έτος και να μην έχουν ξεπεράσει το 4ο έτος σπουδών.
  2. Να εμφανίζουν οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα για το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
  3. Να μην διαμένουν στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ή σε κάποια άλλη εστία (π.χ. εστίες της Εκκλησίας).
  4. Να νοικιάζουν κατοικία (θα πρέπει ναπροσκομίζουν νόμιμο και εν ισχύ ενοικιαστήριο) στην πόλη των σπουδών τους. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.
  5. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (Α΄244).
  6. Κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος να έχουν παρακολουθήσει (περατώσει) με επιτυχία τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων που είχαν δηλώσει.
  7. Δεν θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα σε απόσταση μικρότερη των 30Km από την πόλη των σπουδών τους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Καλαμάτα.
  8. Δεν θα πρέπει, οι ίδιοι ή οι γονείς τους, να διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 30Km από την πόλη των σπουδών τους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Καλαμάτα.
  9. Να μην έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη δράση στο παρελθόν (δηλαδή να μην έχουν λάβει επιδότηση στέγασης από την πράξη με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου», ΟΠΣ 5023656 ή την Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου» ΟΠΣ 5047247, ή από παρόμοια πράξη του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος ή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 17.12.2020, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, τα δικαιολογητικά τους στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, από τις 9:00 έως τις 14:00.

 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αντικάλαμος Μεσσηνίας 24100 Καλαμάτα.
(Υπ’όψιν: κα Μαρινοπούλου Δήμητρα)

 

Πληροφορίες θα δίνονται από την κα Ι.Θύμη στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2721045186 ή email: i.thymi@teipel.gr.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Το κράτος δικαίου προϋπόθεση για Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: συμφωνία με το Συμβούλιο

Be the first to comment on "Πρόσκληση για την Ένταξη φοιτητών/τριων στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» (3η φάση) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!