7 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί στο ΕΚΠΑ για τη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 για τον κορονοϊό

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16990 και τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας και επέκταση της Γραμμής 10306 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID-19», ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου με 7 (ΕΠΤΑ) άτομα.

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protocol@elke.uoa.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 18η Νοεμβρίου 2020.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο email protocol@elke.uoa.gr έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ-ΓΡΑΜΜΗ 10306

 

Διαβάστε Επίσης  Laundry Services Support Staff (Arabic) @ Danish Refugee Council

Be the first to comment on "7 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί στο ΕΚΠΑ για τη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 για τον κορονοϊό"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!