Η αθέατη πλευρά της σεξουαλικής κακοποίησης

Η αθέατη και η άφατη πλευρά της σεξουαλικής κακοποίησης είναι η κακοποίηση παιδιών και εφήβων με αναπηρίες.