Πρόγραμμα Βελτίωσης Δεξιοτήτων Ανέργων Ευπαθών Ομάδων από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας υλοποιεί Πρόγραμμα Βελτίωσης Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης.