Blog View


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση διοικητικής υποστήριξης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση διοικητικής υποστήριξης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα.


Εβδομάδα ισότητας των φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με πρωτοβουλία του FEMM και οι επιτροπές του Κοινοβουλίου πραγματοποίησαν συζητήσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εμπορία ανθρώπων και τον αντίκτυπο του COVID-19 στις γυναίκες στο διεθνές εμπόριο, μέχρι τον καρκίνο του μαστού και την αναπαραγωγική υγεία.


Εξελίξεις στην ΤΠΕ και στην ψηφιοποίηση της εργασίας

Μια μελέτη πρόβλεψης του EU-OSHA εξετάζει τον αντίκτυπο που έχει στην εργασία η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, καθώς και τον επακόλουθο αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ).


Δύο θέσεις senior στελεχών διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις SENIOR ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση γραμματείας διεύθυνσης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση γραμματείας διεύθυνσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα.


Η αργή πρόοδος αφήνει πίσω τις γυναίκες ευάλωτων ομάδων | #EIGEIndex

Η λεπτομερέστερη ανάλυση της απασχόλησης σε μονάδες ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης (FTE) καταδεικνύει την όξυνση της ανισότητας μεταξύ των ομάδων σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, περιλαμβανομένων των μόνων γονέων, των ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης. Για όλες αυτές τις ομάδες, το έμφυλο χάσμα στην απασχόληση σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 1,1 ποσοστιαίες μονάδες από το 2014


Education Cultural Mediator (Farsi) @ Danish Refugee Council

Under the overall supervision of the Education Team Leader, the Education Cultural Mediator (Farsi) will be responsible for the implementation of the Education programme for migrant and refugee children, youth and adults accommodated in emergency reception site(s) in Attica. Furthermore, the Education Cultural Mediator (Farsi) will ensure that all education activities are of high quality, age appropriate and in line with children, youth and adults needs.


Υποβολή αίτησης (2ο στάδιο) για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας, Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Υποβολή αίτησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας, Συμβούλων Ψυχολόγων, της Πράξης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – Διαθέσιμες ώρες/τμήματα σχολ. περ. 2020-2021.Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020: Η ΕΕ βρίσκεται τουλάχιστον 60 έτη μακριά από την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων

Με βαθμολογία 67,9 στα 100, η ΕΕ βρίσκεται τουλάχιστον 60 έτη μακριά από την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων, αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός. Ο πλέον πρόσφατος Δείκτης Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) καταδεικνύει πώς η ΕΕ βελτιώνεται κατά περίπου μισό βαθμό κάθε χρόνο.Πρόγραμμα EU4Health: το Συμβούλιο καθόρισε τη διαπραγματευτική του θέση

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ισχυρή απάντηση στην πανδημία COVID-19, αλλά διατηρεί και έμφαση σε μακροπρόθεσμες δράσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Αποσκοπεί να βελτιώσει τη δημόσια υγεία στην ΕΕ και την ετοιμότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας.


Διερμηνέας Φαρσί στους Γιατρούς του Κόσμου

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προκηρύσσει μία (1) θέση Διερμηνέα Φαρσί – Ελληνικά.


Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Πολωνία σηματοδοτεί σοβαρή οπισθοχώρηση για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα

Η απόφαση του πολωνικού συνταγματικού δικαστηρίου να ακυρώσει τη συνταγματικότητα της πρόσβασης στην άμβλωση ακόμη και σε περιπτώσεις «σοβαρών και μη αναστρέψιμων εμβρυϊκών ελαττωμάτων ή ανίατης ασθένειας του εμβρύου», θα προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στις γυναίκες και τα κορίτσια και παραβιάζει τα δικαιώματά τους, όπως αναφέρουν η Διεθνής Αμνηστία, το Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα και το Human Rights Watch.


error: Content is protected !!