Επίκαιρα


2ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Δικαιώματα Γυναικών

Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν το 2ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με θέμα: «Έμφυλες Ανισότητες και Δικαιώματα των Γυναικών στη σημερινή Ελλάδα»Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Οι κύριοι στόχοι της πρακτικής άσκησης είναι να:
– παρέχει στους νέους αποφοίτους πανεπιστημίου την εμπειρία του να δουλέψουν για το ECDC.
– αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι , εμπειρία και γνώση των εργασιών του Οργανισμού επί καθημερινής βάσεως.
– δοθεί η ευκαιρία σε νέους αποφοίτους πανεπιστημίου να θέσουν σε εφαρμογή τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και τομείς σπουδών σχετικούς με τον Οργανισμό.Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του έτους 2021.


Supply Chain Officer (Warehouse) @ Danish Refugee Council Greece

Background | DRC has been operating in Greece since November 2015, providing support to the Greek Ministry of Migration Policy in ensuring dignified reception conditions for refugees and migrants arriving on Lesvos island. In March 2016, DRC expanded its operations in Athens, in response to the changing context and the build-up of refugee population on mainland Greece.


Η de facto απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία θέτει σε κίνδυνο τις γυναίκες

– O περιορισμός των δικαιωμάτων άμβλωσης οδηγεί μόνο σε πιο επισφαλείς αμβλώσεις
– Δεν θα έπρεπε να είχε εκδοθεί απόφαση εν μέσω περιορισμών για τη δημόσια υγεία και απαγόρευσης συναθροίσεων
– Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών δεν διασφαλίζονται πλέον
– Η ΕΕ πρέπει να αντιδράσει στη συστημική κατάρρευση του κράτους δικαίου


Site Management Support (SMS) Officer @ Danish Refugee Council Athens / Greece

Purpose | DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its Office in Attica (Schisto Greece) as an SMS  Officer. Under supervision of the SMS Team Leader and in close coordination with other DRC field units, the SMS Officer will support the implementation of all SMS objectives under DRC projects in the emergency reception sites. Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στον ΟΚΑΝΑ – «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», για δύο (2) έτη, και έως την λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.


Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι και Ψυχολόγοι στον ΟΚΑΝΑ – «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ», για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.


Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγος στον ΟΚΑΝΑ – «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ», για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.


Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Κάριτας Αθήνας

Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία “Κάριτας Αθήνας” μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μ.Κ.Ο. προκηρύττει την πλήρωση μίας (1) θέσης προϊστάμενου κοινωνικής υπηρεσίας


Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής”.


error: Content is protected !!