Επίκαιρα

Ψυχολόγος πλήρους απασχόλησης για τη δομή φιλοξενίας ανηλίκων “το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ”

Η Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 1 νέα θέση ψυχολόγου. Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 8 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Read More

Κοινωνικός Λειτουργός στην ΑΜΚΕ Ζεύξις | Αθήνα

Η ΖΕΥΞΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. Ζεύξις για την υλοποίηση του έργου «Συνέχιση της Λειτουργίας της δομής ασυνόδευτων ανήλικων κοριτσιών “ΟΙΚΟΣ”»


Ψυχολόγοι και Φιλόλογοι για το έργο “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου”

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δέκα (10) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου” της Πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου” με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045937».


23 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την ανάθεση έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70048 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/8η διαδικασία/2020.


ΠΕ Ψυχολόγος και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός/η Λειτουργός στο Δήμο Κηφισιάς

Το Ν.Π.Δ.Δ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» του Δήμου Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» του Δήμου Κηφισιάς.Adult Education Coordinator @ Second Tree / Volunteer Position

Second Tree is looking for a Program Coordinator for its Adult Education Program based in Ioannina, for a minimum commitment of 10 weeks. In this role, you’ll be coordinating the implementation of language classes and associated tasks at two refugee camps: Katsikas and Agia Eleni. The majority of the students are from Syria, Afghanistan, and Iraq. The sites have two to four English classes each day, which are differentiated by English ability from A0 to A2.


Κοινωνιολόγος, Κοινωνικός/η Λειτουργός και Οικονομολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δράμας

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».Υπεύθυνος Ομάδας Στέγασης στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες | Αθήνα

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία θέση Υπεύθυνου Ομάδας Στέγασης – Accommodation Team Leader που θα απασχοληθεί στο Κέντρο Ένταξης και Εκπαίδευσης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος HELIOS. Η θέση θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης
Πλαίσιο αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων ζήτησε από την Ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση ανάκληση της απόφασης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για αλλαγή του πλαισίου αναγνώρισης των τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, και συγκεκριμένα ως προς τον τόπο διεξαγωγής των δια ζώσης γραπτών εξετάσεων.Κοινωνικός/η Λειτουργός και Νοσηλευτής/τρια στον Οργανισμό Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγ. Νικολάου

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγ. Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν), ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.


error: Content is protected !!