Επίκαιρα


Ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Α.Ε.Ι. λόγω πανδημίας

Τα Ιδρύματα μπορούν να χορηγούν υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, με ανταπόδοση από μέρους τους την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου. Πρόκειται συνολικά για 2.000 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, οι οποίες θα καλυφθούν χρηματοδοτικά από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.


Οικονομικός Υπεύθυνος για τη Διαχείριση Προγραμμάτων Στέγασης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων και Μεταναστών στην Κάριτας Ελλάς

Προκήρυξη για την Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Οικονομικού Υπεύθυνου για τη Διαχείριση Προγραμμάτων Στέγασης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων και Μεταναστών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου.


Ψυχολόγοι στο Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου / Support for social care interventions of students of the Hellenic Open University».


Case Worker @ Terre des hommes (Tdh) | Hellas

Tdh Hellas is seeking to recruit 1 case-worker to work in the Safe Zones (SZ) for Unaccompanied Migrant Children in the accommodation site of Skaramagkas. The purpose of the position is to support Unaccompanied Migrant Children of the SZ, through the provision of case management services implemented in accordance with standardized procedures and the laws of Greece.
Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων (εαρινό εξάμηνο) στο ΠΜΣ «Γλωσσολογία» του Πανεπιστημίου Κρήτης | 2020-2021

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία» του Τμήματος Φιλολογίας.
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός/η Λειτουργός και ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκιάθου

Ο Δήμος Σκιάθου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκιάθου”.


Lawyer @ Terre des hommes / Northern Greece

The ideal candidate will be specialised in the field of justice for children and asylum case management and s/he will provide legal advice as well as representation in court in certain cases or support the representation in court when necessary. Experienced in dealing with highly sensitive child protection cases as well as asylum case management.


Site Operations Officer-National Contract @ Danish Refugee Council / Thessaloniki – Greece

DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its sites in North Greece as Site Operations Officer. Under the supervision of the Site Management Support Team Leader and the technical management of the Site Management Support Manager, the Site Operations Officer will provide overall support to DRC’s day-to-day operations in assigned sites in Northern Greece, ensuring high quality implementation of all DRC activities related to site care and maintenance as well as infrastructure improvement works.ΑΡΣΙΣ | Θέση εργασίας Λογιστή πλήρους απασχόλησης στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Λογιστή για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος “ESTIA II: Rental Accommodation scheme for Asylum Seekers” που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και υλοποιείται στα νησιά Λέρο, Κω, Σάμο, Ρόδο.Δύο Ψυχολόγοι για την στελέχωση των Συμβουλευτικών Σταθμών Ψυχολογικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Ρόδο και την Σάμο.


EU Grants Manager @KMOP | Athens (Kifissia)

EU Grants Manager – Athens (Kifissia) | The position assumes A-Z responsibility over Grant-projects’ management and implementation. Our projects are focusing in the social sector and particularly in the fields of Education, Migration and Human Rights protection, Employment and Social economy, Health promotion, etc., which are funded from Private or Institutional donors (e.g. EU).
Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στο ΚΥΑΔΑ

To ΝΠΔΔ «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.


Τρίτη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Φτώχειας 2018-2027

Επιταχύνοντας τις παγκόσμιες δράσεις για έναν κόσμο δίχως φτώχεια | Ο πυρήνας της παρούσας έκθεσης αποτελείται από ένα διυπηρεσιακό, συστημικό σχέδιο δράσης για την εξάλειψη της φτώχειας ως μέσο συντονισμού των ενεργειών του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και συστάσεις αναφορικά με το πώς μπορεί να καταστεί αποτελεσματική η Τρίτη Δεκαετία. 


Διεθνής Ημέρα για την καταπολέμηση της φτώχειας 2020 | Κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη για όλους

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ένα πρωτοφανές επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, τεχνολογικών μέσων και οικονομικών πόρων, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν σε ακραία φτώχεια συνιστά ηθική κατακραυγή. Η φτώχεια δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που περικλείει τόσο την έλλειψη του εισοδήματος όσο και των βασικών ικανοτήτων για μια αξιοπρεπή ζωή. 


error: Content is protected !!