Επίκαιρα

Ψυχολόγος με σύμβαση έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου «Συσχέτιση Νευροαπεικονιστικών, Γνωστικών και Ψυχοσυναισθηματικών Προγνωστικών Δεικτών στην Εξέλιξη του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου», ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Ψυχολόγος).Θέσεις εργασίας στην ΑμΚΕ «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD)»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης ««Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(ICSD) για την υλοποίηση του Έργου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΕ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ»


Blue Book Traineeship: Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε 1.800 άτομα, με έναρξη τον Μάρτιο ή τον Οκτώβριο. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου, απ΄όλο τον κόσμο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι και να γνωρίζουν καλά δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την διδασκαλία μαθημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Συντονιστής Έργου και Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής στο Δήμο Ιωαννιτών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο άτομα –…


Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου-Κοινωνικός Λειτουργός, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας».


96 άτομα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ).


15 υποτροφίες θεωρητικών επιστημών για διδακτορικό στο ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους/ις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για υποτροφίες, στο πλαίσιο του έργου «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού».Field Distribution Assistant @ Danish Refugee Council

DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its operations in Attica sites as a Field Distribution Assistant. Under supervision of the SMS Team Leader and in close collaboration with other DRC field units, the Field Distribution Assistant will support implementation of Food and Non-Food Items Distribution activities in the DRC-operated sites in Attica Area.


Site Management Support Assistant @ Danish Refugee Council

DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its Office in Attica (Lavrio, Greece) as an SMS Assistant. Under supervision of the SMS Team Leader and in close coordination with other DRC field units, the SMS Assistant will support the implementation of all DRC activities in the emergency reception sites in DRC’s area of responsibility and contribute to ensuring an integrated approach to site management support, including site operations, NFI and food distributions, community mobilization and general protection activities.


Site Operations Coordinator @ Danish Refugee Council

Under supervision of the SMS Team Leader and close support and technical supervision from the Shelter/WASH Advisor, the Site Operations Coordinator will be responsible for effectively coordinating, implementing, and ensuring the quality of DRC’s infrastructure and care & maintenance program in Refugee and Migrant Hosting Sites in the region of Attika where DRC is the Site Management Support actor.


Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές για πρόσφυγες-μετανάστες στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων (Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές) για την υλοποίηση της Πράξης “Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής”.


ΚΥΑΔΑ: Νέα προκήρυξη ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών/τριων και διοικητικού προσωπικού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΥΑΔΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πενήντα πέντε (55) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07-2021 , διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID 19.
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 8Κ/2020

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 8Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/11-12-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Αυτή η χρονιά μας έδειξε τη σημασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το 2020 έφερε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο το δικαίωμά μας στην υγεία, αλλά και το δικαίωμα να είμαστε ασφαλείς στην εργασία, να εκφράζουμε ειρηνικά τις απόψεις μας, να ζούμε χωρίς διακρίσεις.error: Content is protected !!