Επίκαιρα

Συνάφεια μεταπτυχιακών με την Ειδική Εκπαίδευση

Το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει και σας προσκαλεί σε μια ζωντανή συζήτηση με τίτλο "Συζητώντας για την υποστήριξη μαθητών με...

Read more
Τηλεδιάλεξη «To τρίπτυχο βιοποικιλότητα-δρόμοι-αιολικά στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: η Ελληνική περίπτωση»

Τηλεδιάλεξη που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Read more
Εκπαιδευτικός στην ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε βαρήκοο/η φοιτητή/ρια του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Read more

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 2018-2019», ανακοινώνει...

Read more

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) προκηρύσσει την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, δύο (2) θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων...

Read more
Page 4 of 103 1 3 4 5 103
Η γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 είναι ΔΩΡΕΑΝ

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


error: Content is protected !!