Επίκαιρα

Τηλεδιάλεξη «To τρίπτυχο βιοποικιλότητα-δρόμοι-αιολικά στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: η Ελληνική περίπτωση»

Τηλεδιάλεξη που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Read more
Εκπαιδευτικός στην ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε βαρήκοο/η φοιτητή/ρια του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Read more

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 2018-2019», ανακοινώνει...

Read more

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) προκηρύσσει την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, δύο (2) θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων...

Read more
1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και 1 ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της...

Read more
Page 5 of 103 1 4 5 6 103

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


error: Content is protected !!