ΑΕΠ

Κυβερνητικές Δαπάνες στην Ε.Ε το 2014: Σχεδόν το 20% δαπανήθηκαν για κοινωνική προστασία

  Ένας λεπτομερής καταμερισμός των γενικών κυβερνητικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κύριες αρμοδιότητες είναι διαθέσιμος για το έτος 2014. Η αρμοδιότητα “κοινωνική προστασία” (19,5%…


Επενδύοντας στην Υγεία: Προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή

INFOGRAPHIC   ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το 15% των κυβερνητικών δαπανών κατευθύνεται στην υγεία   — ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ 40%  για την…


error: Content is protected !!