Δήμος Τρικκαίων

Πρόγραμμα για τα “Τρίκαλα, πόλη της Ισότητας”

Με δεδομένο ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής, το Δίκτυο GENDERED LANDSCAPE, προωθεί την ένταξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής των συγχρόνων ευρωπαϊκών πόλεων.


Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων

Μια ακόμη κοινωνική δομή λειτουργεί ο Δήμος Τρικκαίων,  το Κέντρο Κοινότητας. Η νέα υπηρεσία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «κοινωνικό ΚΕΠ», διότι στο Κέντρο Κοινότητας,…


“Αγαπητή Φίλη και Φίλε από την Ανατολή” : Γράμμα στα αραβικά του Δήμου Τρικκαίων προς στους Σύρους πρόσφυγες

Γράμμα στα ελληνικά και στα αραβικά, σε μορφή εφημερίδας, παραδίδει ο Δήμος Τρικκαίων στους Σύρους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο. Είναι μια πρωτοβουλία…error: Content is protected !!