εμπειρική κοινωνική έρευνα

Η σημασία της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας στην Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα

  του Γιάννη Βλασσόπουλου, μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Η εμπειρική κοινωνική έρευνα μπορεί να θεωρηθεί ως μια συλλογή από τεχνικές και…


Μεθοδολογία και Ορισμοί: Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης

Ντούνης Ανδρέας Η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) βασίζεται σε συγκεκριμένους ορισμούς και μεθοδολογικές διασαφηνίσεις…


error: Content is protected !!