ευελιξασφάλεια

Αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις την Περίοδο των Μνημονίων

Οι πρόσφατες αλλαγές στην αγορά εργασίας οφείλουν την παρουσία τους στην αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους και στην κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων δοξασιών, που βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών τόσο της Ε.Ε., όσο και των διεθνών οργανισμών. Υπό το άλλοθι της οικονομικής κρίσης, επιτυγχάνεται η προώθηση πολιτικών στο πλαίσιο της αύξησης της απασχόλησης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.


Καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους: εξισορροπώντας ευελιξία και προστασία

“Είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη θέλει να αποφύγει κάθε είδος εκμετάλλευσης και έλλειψης προστασίας, κάτι που θα ήταν ασυμβίβαστο με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, κυρίως όσον αφορά τους εργαζομένους με άτυπες συμβάσεις εργασίας”


Καινοτόμες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της καθολικής κοινωνικής προστασίας για το μέλλον της εργασίας

Είναι αναγκαίο να ενδυναμωθούν και να προσαρμοσθούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον σημαντικό τους ρόλο για την πρόληψη και μείωση της φτώχειας.


Ο Συνδυασμός Ενεργητικών και Παθητικών Πολιτικών Απασχόλησης με την Flexicurity

του Γιάννη Βλασσόπουλου Φοιτητής ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές»  Πάντειο Πανεπιστήμιο   Λέξεις κλειδιά : flexicurity, ευελιξία και ασφάλεια, παθητικές πολιτικές, ενεργητικές πολιτικές.  …


Καλά Πρότυπα Flexicurity σε Δανία και Ολλανδία: Η Εξέλιξή τους και Κριτικές

του Γιάννη Βλασσόπουλου Φοιτητής ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές»  Πάντειο Πανεπιστήμιο Λέξεις κλειδιά : flexicurity, καλά πρότυπα, Δανία, Ολλανδία.   Στη βιβλιογραφία συναντώνται δύο…


Η Flexicurity ως πολιτική και γιατί γίνεται όλο και περισσότερο ελκυστική για την Ε.Ε.

του Γιάννη Βλασσόπουλου Φοιτητής ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές»  Πάντειο Πανεπιστήμιο   Λέξεις κλειδιά : flexicurity, E.E., ευελιξία, ασφάλεια   Ο όρος flexicurity αποδίδεται…

Οι όψεις της ευέλικτης απασχόλησης

Του Πέτρου Νικολούδη, Φοιτητή Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Σε αυτό το άρθρο θα γράψω για την ευέλικτη απασχόληση. Πρόκειται για μια μορφή εργασίας…


Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και η σύγχρονη πραγματικότητα

  Μαρία Δημητροπούλου, Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου   Οι σύγχρονες εξελίξεις στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, υπό την πίεση της υφιστάμενης…


Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης εν καιρώ Οικονομικής Κρίσης

Γιάννης Βλασσόπουλος, Φοιτητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Η αύξηση της ανεργίας σε μεγάλο βαθμό προκλήθηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Με το…


Πολιτικές απασχόλησης σε κρίση: Μαθήματα από Δανία, Γερμανία και Ελλάδα

Κωνσταντίνος Γ. Κούγιας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Από την έναρξη της κρίσης χρέους, τα ευρωπαϊκά κράτη υιοθέτησαν αυστηρές πολιτικές…


Για τη θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια

Οι στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια στοχεύουν στη μείωση των ποσοστών ανεργίας και στη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι στρατηγικές…


error: Content is protected !!