Ετικέτα: Ευρωπαική επιτροπή

Εργαζόμενοι Φτωχοί | Eurofound

Οι ελλείψεις δεξιοτήτων αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για την πλειονότητα των ΜΜΕ της ΕΕ, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε χθες διαπιστώνει ότι οι ελλείψεις δεξιοτήτων αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ΕΕ.

UN Youth Volunteers 2023

Χρηματοοικονομικός γραμματισμός: Η Επιτροπή δημοσιεύει κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικής ικανότητας ΕΕ/ΟΟΣΑ για παιδιά, νέους και νέες

Στόχος του πλαισίου είναι να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη μεταξύ των κρατών μελών και των επαγγελματιών του τομέα όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες χρηματοοικονομικού γραμματισμού που χρειάζονται τα παιδιά, οι ...

Όταν ο άνθρωπος «τιθασεύεται» από τη φύση

Οικοδόμηση ενός κλιματικά ανθεκτικού μέλλοντος: Νέες κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν τις χώρες της ΕΕ να επικαιροποιήσουν τις στρατηγικές κλιματικής προσαρμογής τους

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα δέσμη κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές προσαρμογής.

Πανευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών: αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου ζητά το ΕΚ

Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα σχετικής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, λαμβάνει μέτρα για την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των δοκιμών σε ζώα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την σχετική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και αναγνωρίζει ότι η καλή μεταχείριση των ζώων συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό μέλημα των Ευρωπαίων πολιτών.

Χρειάζονται τολμηρά μέτρα για τους διασυνοριακούς και εποχικούς εργαζόμενους

Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου: Δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την οδηγία για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων

Η Επιτροπή ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων.

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ψυχική Υγεία

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση της ψυχικής υγείας

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ένα πρώτο και σημαντικό βήμα για την εξομοίωση της ψυχικής υγείας με τη σωματική υγεία και για την εξασφάλιση μιας νέας διατομεακής προσέγγισης των ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Κοινωνική Οικονομία | Οκτώ πυλώνες παρέμβασης: Ένα αίτημα από την βάση του τομέα Κ.Αλ.Ο

Η Επιτροπή συνιστά μέτρα για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας

Η πρόταση έχει ως στόχο, αφενός, να διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για τις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας ώστε να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν, και, αφετέρου, να βελτιώσει την ενημέρωση σχετικά με ...

Προδημοσίευση 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων του ΕΛΙΔΕΚ για Μεταδιδάκτορες Ερευνητές

Youth4Regions 2023

Το Youth4Regions είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βοηθά τους φοιτητές δημοσιογραφίας και τους νέους δημοσιογράφους να ανακαλύψουν τι κάνει η ΕΕ στην περιοχή τους.

Αναπτύσσοντας την ισορροπία εργασίας-ζωής με τα Ταμεία της ΕΕ | Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ

Για να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής σε όλα τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει.

Εκκίνηση δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διασυνοριακής προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων

Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου: πρώτο στάδιο διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την οδηγία για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων

Η Επιτροπή δρομολογεί το πρώτο στάδιο διαβούλευσης των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων.

Ποιες οι μορφές του αντισημιτισμού σήμερα (infographic)

Erasmus+: Έναρξη νέου διεθνούς έργου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού μέσω της εκπαίδευσης

Το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ και θα υλοποιηθεί από την UNESCO σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR).

Page 1 of 10 1 2 10

Όλες οι αναρτήσεις στο e-mail σας

Προστεθείτε στους 6.087 εγγεγραμμένους.

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


Μετάβαση στο περιεχόμενο