Ετικέτα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεδομένα των έμφυλων ανισοτήτων

Δημόσια Διαβούλευση: Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία: 21/07/2015 Πεδίο (πεδία) πολιτικής Ισότητα των φύλων Δικαιοσύνη Απασχόληση Υγεία Εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU external actions) Ανάπτυξη και συνεργασία σε επίπεδο Ε.Ε. - EU development and cooperation ...

Από τα μεγάλα οράματα στην «γερμανική Ευρώπη»

Έκθεση 2014: Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης θέτει τα θεμελιώδη δικαιώματα στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ 8/5/2015 Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί τον πυρήνα της ...

Έκθεση για την Παγκόσμια Κοινωνική Προστασία 2014/15

Έκθεση για την Παγκόσμια Κοινωνική Προστασία 2014/15

Μετάφραση-Απόδοση: Ελένη Τομπέα Πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν καλύπτεται από επαρκή κοινωνική προστασία, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Όπως αναφέρει η έκθεση “World Social ...

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης – Σύνοψη Νομοθεσίας Ε.Ε.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στα δικαιώματα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στα δικαιώματα, προκειμένου να ενθαρρυνθούν η αυτονομία και η συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

WWF: Διεκδικούμε ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο για τον αιγιαλό

WWF: “Η κρίση ως ευκαιρία: πέντε βήματα για βιώσιμες ευρωπαϊκές οικονομίες”

H περιβαλλοντική οργάνωση WWF έδωσε στις 10 Μαρτίου 2015 στη δημοσιότητα νέα έκθεση με τίτλο «Η κρίση ως ευκαιρία: πέντε βήματα για βιώσιμες ευρωπαϊκές οικονομίες». Η έκθεση δείχνει ξεκάθαρα πως ...

Κοινωνική ασφάλιση στην Ευρώπη

Συντονισμός συστήματος κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο Ε.Ε. - Κοινωνική Ασφάλιση Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπάρχει για να προσφέρει φροντίδα και βοήθεια στα άτομα που έχουν ανάγκη. ...

Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

    Με βάση την καρδιά της Ευρώπης, τα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ προσφέρουν σε φιλόδοξους και ικανούς πτυχιούχους πολυπολιτισμικό περιβάλλον και διεθνή σταδιοδρομία. Βρες πως μπορείς να εργασθείς για ...

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη φροντίδα της τρίτης ηλικίας από το Δήμο Παλλήνης

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη φροντίδα της τρίτης ηλικίας από το Δήμο Παλλήνης

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος «Urban Health Centers Europe 2.0» ή UHCE 2.0, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει ο Δήμος Παλλήνης - ο ...

Πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού στερείται κατάλληλης κοινωνικής προστασίας

Μια νέα έκθεση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), παρουσιάζει τις τελευταίες τάσεις στην κοινωνική ασφάλεια διαπιστώνοντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως βρίσκονται χωρίς επαρκή κοινωνική προστασία, σε μια εποχή ...

Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα

Ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένας οργανισμός ο οποίος ακολουθεί ένα πολιτικό πρόγραμμα, αποτελείται από εθνικά κόμματα και από μεμονωμένα πρόσωπα ως μέλη, και εκπροσωπείται σε αρκετά κράτη ...

Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γ΄ φάση Διαλόγου με τους Νέους – Κοινωνική Ένταξη των Νέων

Το τρέχον Τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας αποφάσισαν, για τους 18 μήνες (Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος ...

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Στόχος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και η ανάλυση των τάσεων στις αγορές απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συνδράμει την ...

Διεθνής Διαφάνεια: “Δεν προστατεύονται όσοι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς”

Διεθνής Διαφάνεια: “Δεν προστατεύονται όσοι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς”

Εξαιρετικά ανεπαρκής κρίνεται η νομοθεσία στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανθρώπων που αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς στους χώρους εργασίας τους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα ...

Έρευνα VPRC – Οι Νέοι και η Στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Οκτώβριος 2013

Έρευνα VPRC – Οι Νέοι και η Στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Οκτώβριος 2013

Η εταιρεία ερευνών VPRC που δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των ερευνών Κοινής Γνώμης, των ερευνών πολιτικής συμπεριφοράς και πρόθεσης ψήφου, των κοινωνικών ερευνών και των ερευνών Δημόσιων Πολιτικών (Public Policy ...

Το τέλος της ευρωπαϊκής ενοποίησης;

Το τέλος της ευρωπαϊκής ενοποίησης;

Φθάνουμε λοιπόν στο τέλος της ευρωπαϊκής ενοποίησης; Ισως. Η διαδικασία που διαμόρφωσε τη μεταπολεμική Ευρώπη φαίνεται ότι για αρκετές χώρες-μέλη πρέπει να τερματισθεί, ενώ για άλλες ίσως αναστραφεί. Το επίπεδο ...

Χρειάζονται τολμηρά μέτρα για τους διασυνοριακούς και εποχικούς εργαζόμενους

Χωρίς Όρους Βασικό Εισόδημα – Ερευνώντας έναν δρόμο προς την χειραφέτηση της πρόνοιας στην Ε.Ε.

Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί, γενικότερα, μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσία σε τομείς όπου η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα ...

Διεθνής Ημέρα Οικογένειας 2015: “Men in charge?” Η Ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των παιδιών στη σύγχρονη οικογένεια

Προωθώντας τη γονιμότητα στην Ε.Ε. – Επιλογές Κοινωνικής Πολιτικής για τα κράτη-μέλη

Οι επιλογές πολιτικής περιλαμβάνουν πολιτικές που προσανατολίζονται στην ενίσχυση της οικογένειας όπως οικονομικές μεταβιβάσεις και φοροαπαλλαγές για γονείς με παιδιά, άδεια από την εργασία που σχετίζεται με τις οικογενειακές υποχρεώσεις ...

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το σχέδιο δράσης “Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης”

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "ΑΣ.ΕΠΙΘΕΣΗ"  ενημερώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης "ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", ...

Από τα μεγάλα οράματα στην «γερμανική Ευρώπη»

Από τα μεγάλα οράματα στην «γερμανική Ευρώπη»

Μαυροζαχαράκης Μανόλης - Κοινωνιολόγος –Πολιτικός Επιστήμονας Όλα όσα τεκμαίρονται τα τελευταία 3 χρόνια γύρω από το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχουν περισσότερο την χροιά ενός εκτεταμένου δράματος, παρά την υφή ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιατροί του Κόσμου: “Ιατρική Περιθαλψη στην Ευρώπη σε καιρούς Κρίσης”

Οι Γιατροί του Κόσμου καταδεικνύουν μέσω της μελέτης τους για την Υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη που δημοσιοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2013, την αποτυχία των Εθνικών Συστημάτων Υγείας να ανταποκριθούν επαρκώς ...

Κρίση και μετανάστευση

Κρίση και μετανάστευση

"Φεύγουν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, έρχονται κυρίως ανειδίκευτοι εργάτες" Σάββας Γ. Ρομπόλης Μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές ανισορροπίες της διεθνούς οικονομίας είναι η αδυναμία της να δημιουργεί θέσεις εργασίας εκεί όπου ...

Page 7 of 8 1 6 7 8

Όλες οι αναρτήσεις στο e-mail σας

Προστεθείτε στους 5,701 εγγεγραμμένους.

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


error: Content is protected !!