Ετικέτα: θέματα φύλου

Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης του έμφυλου χάσματος – Μέρος Ι

Wikigender: On-line Διαδραστική Πλατφόρμα για Ερευνητικά Δεδομένα Ζητημάτων Φύλου

  Ντούνης Ανδρέας Η Wikigender αποτελεί μία διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα για τη διαμοίραση δεδομένων, στατιστικών στοιχείων και λύσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Είναι πρωτοβουλία του Κέντρου Ανάπτυξης ...

Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου

Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου

Η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου είναι η μοναδική ειδική βιβλιοθήκη για θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα. Υπάγεται στο Τμήμα Δικτύωσης, Δημοσιότητας και Βιβλιοθήκης-Ιστορικού ...

Όλες οι αναρτήσεις στο e-mail σας

Προστεθείτε στους 5,857 εγγεγραμμένους.

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


error: Content is protected !!