κοινωνική ασφάλεια

Επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2016 Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Η αναθεώρηση αυτή…


Ελάχιστα όρια κοινωνικής προστασίας προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ντούνης Ανδρέας Σύμφωνα με την ιστοσελίδα euobserver.com η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προωθήσει την ιδέα των ελάχιστων ορίων κοινωνικής προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη της…


Δεδομένα Διχτυών Κοινωνικής Ασφάλειας 2015

Κύρια Ευρήματα 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 136 χώρες επωφελούνται από τα προγράμματα κοινωνικών διχτυών ασφαλείας. Τα προγράμματα διχτυών ασφαλείας βοηθούν στη μείωση του χάσματος της…


Αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο της παραβίασης των διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδας για τις συντάξεις

Νέα τροπή παίρνει για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους της χώρας ο αγώνας της Γ.Σ.Ε.Ε. στο διεθνές επίπεδο κατά των παράνομων και απαράδεκτων…


Γενικά Χαρακτηριστικά του Γαλλικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Ντούνης Ανδρέας Η Κοινωνική Προστασία στην Γαλλία βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η δέσμευση αυτή δηλώνεται στο πρώτο άρθρο του Γαλλικού Κώδικα της Κοινωνικής…


error: Content is protected !!