Ετικέτα: κοινωνική θεωρία

Εξουσία και Ιδεολογία στις Λογοθεωρητικές Προσεγγίσεις

Εξουσία και Ιδεολογία στις Λογοθεωρητικές Προσεγγίσεις

Ντούνης Ανδρέας Η θεωρία του λόγου ενστερνίζεται την άποψη του Foucault σχετικά με την παραγωγική δυναμική της εξουσίας, η οποία ενυπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις και αλληλοδιαδράσεις και συνυφαίνεται ...

Θεωρία του λόγου και κοινωνική πολιτική

Θεωρία του λόγου και κοινωνική πολιτική

Ντούνης Ανδρέας | Η θεωρία του λόγου (discourse theory) βρίσκει καθημερινή εφαρμογή στις απλές κοινωνικές συναναστροφές και αλληλοδιαδράσεις (οικογενειακές και φιλικές συζητήσεις) αλλά επεκτείνεται και στις δημοσιογραφικές, επιστημονικές και πολιτικές επικοινωνιακές ...

Το κράτος πρόνοιας και η έννοια του λόγου

Το κράτος πρόνοιας και η έννοια του λόγου

Ντούνης Ανδρέας Ο όρος κράτος πρόνοιας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένας ενιαίος ορισμός, αλλά πρέπει να ειδωθεί θεωρητικά υπό την οπτική και τυπολογία των διαφορετικών προνοιακών καθεστώτων ή καθεστώτων προνοιακού ...

Κοινωνικός Αποκλεισμός – Θεωρητική Προσέγγιση

Κοινωνικός Αποκλεισμός – Θεωρητική Προσέγγιση

 Ντούνης Ανδρέας Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνική Πολιτική Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Προσεγγίζοντας τον ορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελεί μία πολυσύνθετη και δυναμική διαδικασία αποξένωσης του ...

Μονογονεϊκές οικογένειες

Μονογονεϊκές οικογένειες

Ο ορισμός της μονογονεϊκότητας εμπίπτει ουσιαστικά σε τρείς εννοιολογικές κατηγορίες: α) στις θεωρητικές εννοιολογήσεις, β) στα προβλήματα στατιστικής μέτρησης και γ) στους διοικητικούς ορισμούς των ρυθμιστικών και θεσμικών πλαισίων

Προσεγγίζοντας την θεωρία του λόγου

Η νομιμοποίηση της χρησιμοποίησης των αναλύσεων του λόγου για την έρευνα των κοινωνικών επιστημών

  Ντούνης Ανδρέας Στην σύγχρονη και αναλυτική επεξεργασία των επιστημών, η σημασία της θεωρίας περί του λόγου διαφαίνεται από την δυνατότητα εφαρμογής της στο κοινωνικό επιστημονικό πεδίο, καθώς και από την ...

Θεωρία του λόγου: συνέχεια

Θεωρία του λόγου: συνέχεια

Ντούνης Ανδρέας | Η ρηματική δομή στην θεωρία του λόγου αποτελείται από τα κομβικά σημεία (nodal points), γύρω από τα οποία συναρθρώνεται το νόημα, αλλά ταυτόχρονα αποκλείουν μέσω της χρησιμοποίησης ...

O πολιτικός λόγος: Μέρος ΙΙ

O πολιτικός λόγος: Μέρος ΙΙ

  Ντούνης Ανδρέας Η ‘συμβολική βία’ κατά την ανάλυση του Pierre Bourdieu αναδεικνύει τις μορφές κυριαρχίας των φορέων «ικανών» και αυταρχικών-ηγετικών λόγων, που παράλληλα αποκλείει κοινωνικά και περιορίζει την πρόσβαση στο πολιτικό/δημοκρατικό ...

Ποια είναι η σωστή κατανομή των μη-νομικών δικαιωμάτων; Μέρος Ι

Ποια είναι η σωστή κατανομή των μη-νομικών δικαιωμάτων; Μέρος Ι

  Ντούνης Ανδρέας Τα δικαιώματα που δεν κατοχυρώνονται νομικά διαχωρίζονται σε δικαιώματα διεκδίκησης και δικαιώματα ελευθερίας. Τα δικαιώματα διεκδίκησης αποτελούν τα δικαιώματα ελέγχου της δράσης ενός έτερου ατόμου. Τα δικαιώματα ...

Ο πολιτικός Λόγος: Μέρος Ι

Ο πολιτικός Λόγος: Μέρος Ι

  Ντούνης Ανδρέας Η απόπειρα να προσεγγισθεί μία περιεκτική έννοια του λόγου θα πρέπει να συνδεθεί, στο πολιτικό πεδίο, με την έννοια της πολιτικής θέσμισης που διαπερνά όλες τις κονστρουξιονιστικές ...

O νεοφιλελεύθερος λόγος και το κράτος πρόνοιας

O νεοφιλελεύθερος λόγος και το κράτος πρόνοιας

Ντούνης Ανδρέας Στα πλαίσια των μεταβαλλόμενων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών κατά την μετάβαση από τον 20ο στον 21οαιώνα, της επικράτησης και θεσμοθέτησης μίας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και υπό την σκέπη νέων ...

Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών – Κenneth D. Bailey

Υφίσταται κοινωνική έρευνα απηλλαγμένη αξιών;

Ντούνης Ανδρέας  Η κοινωνική έρευνα αποτελεί το ''όχημα'' για την μελέτη και τον προσδιορισμό των κοινωνικών προβλημάτων, την στατιστική καταγραφή τους μέσω ειδικών μεθόδων και εργαλείων, για την πρόταση μέτρων ...

Κοινωνική οικολογία – Μία αντικομφορμιστική πολιτικοοικολογική θεωρία

Κοινωνική οικολογία – Μία αντικομφορμιστική πολιτικοοικολογική θεωρία

Ντούνης Ανδρέας - Η Κοινωνική οικολογία αποτελεί ένα αυτοτελές οικολογικό κίνημα, που προτάσσει ως κεντρική ιδέα της θεωρίας της ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα (π.χ. επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, φαινόμενο του ...

ΕΝΝΟΙΕΣ: Πολιτισμός – Είναι δυνατός ο αντικειμενικός ορισμός του;

ΕΝΝΟΙΕΣ: Πολιτισμός – Είναι δυνατός ο αντικειμενικός ορισμός του;

  Ντούνης Ανδρέας - Η προσπάθεια να οριστεί και να οριοθετηθεί μία ενιαία έννοια του πολιτισμού στην σύγχρονη πραγματικότητα δεν είναι εύκολη, καθότι στα πλαίσια των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών της ...

Προσεγγίζοντας την θεωρία του λόγου

Προσεγγίζοντας την θεωρία του λόγου

Ντούνης Ανδρέας Η θεωρία του λόγου (discourse theory) βρίσκει καθημερινή εφαρμογή στις απλές κοινωνικές συναναστροφές και αλληλοδιαδράσεις (οικογενειακές και φιλικές συζητήσεις) αλλά επεκτείνεται και στις δημοσιογραφικές, επιστημονικές και πολιτικές επικοινωνιακές ...

Page 13 of 13 1 12 13

Όλες οι αναρτήσεις στο e-mail σας

Προστεθείτε στους 5,701 εγγεγραμμένους.

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


error: Content is protected !!