Ετικέτα: κοινωνική πολιτική αρθρογραφία

Το κράτος πρόνοιας και η έννοια του λόγου

Το κράτος πρόνοιας και η έννοια του λόγου

Ντούνης Ανδρέας Ο όρος κράτος πρόνοιας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένας ενιαίος ορισμός, αλλά πρέπει να ειδωθεί θεωρητικά υπό την οπτική και τυπολογία των διαφορετικών προνοιακών καθεστώτων ή καθεστώτων προνοιακού ...

Ενέργειες – «κλειδιά» για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών

Ενέργειες – «κλειδιά» για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών

  Ντούνης Ανδρέας   1. Συμβουλευτική χρέους  Η συμβουλευτική χρέους αποτελεί ένα στρατηγικό μέτρο για την επανόρθωση των σωρευμένων προβλημάτων (κοινωνικών-οικονομικών-υγείας) που δημιουργούνται από την εμφάνιση του φαινομένου της υπερχρέωσης, ...

Κοινωνικός Αποκλεισμός – Θεωρητική Προσέγγιση

Κοινωνικός Αποκλεισμός – Θεωρητική Προσέγγιση

 Ντούνης Ανδρέας Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνική Πολιτική Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Προσεγγίζοντας τον ορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελεί μία πολυσύνθετη και δυναμική διαδικασία αποξένωσης του ...

Μονογονεϊκές οικογένειες

Μονογονεϊκές οικογένειες

Ο ορισμός της μονογονεϊκότητας εμπίπτει ουσιαστικά σε τρείς εννοιολογικές κατηγορίες: α) στις θεωρητικές εννοιολογήσεις, β) στα προβλήματα στατιστικής μέτρησης και γ) στους διοικητικούς ορισμούς των ρυθμιστικών και θεσμικών πλαισίων

ΕΝΝΟΙΕΣ: ΦΤΩΧΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ: ΦΤΩΧΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Στις περισσότερες επιστημονικές προσεγγίσεις το φαινόμενο της (σχετικής) φτώχειας λογίζεται ως μία «στενότερη» έννοια από αυτήν του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς περιλαμβάνει το εισοδηματικό κριτήριο και την κατάσταση έλλειψης επαρκών οικονομικών ...

Τα δικαιώματα των κρατούμενων και η εφαρμογή τους στο πεδίο της εργασίας

Τα δικαιώματα των κρατούμενων και η εφαρμογή τους στο πεδίο της εργασίας

Ντούνης Ανδρέας Οι κρατούμενοι αποτελούν, αναμφίβολα, φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε διάκριση σε αυτό το πεδίο των δικαιωμάτων είναι αντίθετη προς τις διεθνείς/ υπερεθνικές συμβάσεις, το σύνταγμα και τον νόμο. Υπό αυτήν ...

Οι παράγοντες που οδηγούν στην υπερχρέωση των νοικοκυριών

Οι παράγοντες που οδηγούν στην υπερχρέωση των νοικοκυριών

1) Χωρισμός/Διαζύγιο 2) Ανεργία 3) Ίδρυση ενός νέου νοικοκυριού 4) Χαμηλό εισόδημα 5) Η πίστωση 6) Ο εθισμός 7) Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και ανεπαρκή εργασιακά προσόντα 8) Κακή οικονομική διαχείριση ...

Ορισμός, οριοθέτηση και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής

Ορισμός, οριοθέτηση και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής

Η κοινωνική πολιτική αναφέρεται σε: 1) εκείνους τους στόχους, σκοπούς και δηλωμένες προθέσεις του πεδίου  των οργανώσεων δημόσιου,  ιδιωτικού/επιχειρηματικού και αστικού τομέα και της διεθνούς κοινότητας που προορίζονται να μειώσουν ...

Page 22 of 22 1 21 22

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


error: Content is protected !!