Ετικέτα: κοινωνική προστασία

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ) εγκαινιάζουν μία εμβληματική συνεργασία για την υποστήριξη του τομέα της δημόσιας επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης
Νέα Οδηγία για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Νέα Οδηγία για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 27 Μαΐου Οδηγία η οποία προσθέτει την εκμετάλλευση της παρένθετης μητρότητας, του καταναγκαστικού γάμου και της παράνομης υιοθεσίας ως μορφές εκμετάλλευσης που καλύπτονται από τη νομοθεσία της ...

Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Κοινωνική Επιρροή και η Έννοια της Ανθρώπινης Ιστορίας της Φύσης του Moscovici

Εταιρική δέουσα επιμέλεια: νέοι κανόνες για ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον

Η οδηγία ορίζει ότι οι εταιρείες και όλες οι επιχειρήσεις με τις οποίες αυτές συνεργάζονται θα πρέπει να προλαμβάνουν, να εξαλείφουν ή να μειώνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλούν οι ...

Εκκίνηση δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διασυνοριακής προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων

Η Επιτροπή ξεκινά την πρώτη φάση διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη δίκαιη τηλεργασία και το δικαίωμα στην αποσύνδεση

Η τηλεργασία εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο διασφάλισης του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ένα πιο ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον.

Οι χώρες της ΕΕ να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Πλήρης έλεγχος στις γυναίκες της σεξουαλικής υγείας και των δικαιωμάτων τους

Το Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο να προσθέσει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη και το δικαίωμα σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Δικαιώματα των εργαζομένων σε πλατφόρμες: Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου

Εργαζόμενοι σε πλατφόρμες: Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη συμφωνία για νέους κανόνες με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα της ΕΕ αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη ρύθμιση της χρήσης αλγορίθμων από τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας.

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας στην αγορά της ΕΕ

Πολιτική συμφωνία για την απαγόρευση προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας στην αγορά της Ένωσης

Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του κανονισμού για την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας στην αγορά της Ένωσης.

Προβληματίζει η ποιότητα της πρακτικής άσκησης στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) επισημαίνει σειρά προκλήσεων που έχουν να κάνουν με τους διαφορετικούς ορισμούς της πρακτικής άσκησης, τα περιορισμένα αξιόπιστα δεδομένα που εμποδίζουν την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Page 1 of 39 1 2 39

Όλες οι αναρτήσεις στο e-mail σας

Προστεθείτε στους 6.087 εγγεγραμμένους.

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


Μετάβαση στο περιεχόμενο