Ετικέτα: κοινωνική συνοχή

3o Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Ελάττωση των επιπτώσεων εταιρικής δραστηριότητας σε ανθρώπους και περιβάλλον

Οι εταιρείες θα πρέπει να εντοπίζουν και, όπου χρειάζεται, να αποτρέπουν, να τερματίζουν ή να μετριάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον.

Κοινωνική Οικονομία | Οκτώ πυλώνες παρέμβασης: Ένα αίτημα από την βάση του τομέα Κ.Αλ.Ο

Η Επιτροπή συνιστά μέτρα για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας

Η πρόταση έχει ως στόχο, αφενός, να διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για τις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας ώστε να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν, και, αφετέρου, να βελτιώσει την ενημέρωση σχετικά με ...

Μη αμειβόμενη φροντίδα: Περίπου το ένα τρίτο των γυναικών και των ανδρών στην ΕΕ δυσκολεύονται να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Μη αμειβόμενη φροντίδα: Περίπου το ένα τρίτο των γυναικών και των ανδρών στην ΕΕ δυσκολεύονται να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Περίπου το ένα τρίτο των γυναικών και των ανδρών στην ΕΕ δυσκολεύονται να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

«Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία»

Πρόσκληση σε ψυχολόγους για συμμετοχή στις Επιτροπές Αξιολόγησης του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ»

Για Ψυχολόγους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα ως μέλη των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης των αιτούντων προσωπικής βοήθειας.

Η Ε.Ε. και η επικαιρότητα της Άλμα-Ατα στην εποχή COVID-19

Σύμφωνο για τις δεξιότητες: Συγκροτείται μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων για τη μακροχρόνια φροντίδα

Η σύμπραξη αποσκοπεί στη βελτίωση τόσο των επαγγελματικών προοπτικών όσο και της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, ώστε ο κλάδος της μακροχρόνιας περίθαλψης να καταστεί πιο ελκυστικός.

Αναπτύσσοντας την ισορροπία εργασίας-ζωής με τα Ταμεία της ΕΕ | Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ

Για να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής σε όλα τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει.

Page 1 of 40 1 2 40

Όλες οι αναρτήσεις στο e-mail σας

Προστεθείτε στους 6.087 εγγεγραμμένους.

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr