κοινωνικοί επιστήμονες θέσεις εργασίας | socialpolicy.gr

Ετικέτα: κοινωνικοί επιστήμονες θέσεις εργασίας

Συνεργάτης/ιδα Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με  προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο», ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ...

Πρακτική Άσκηση στην Παγκόσμια Τράπεζα

Η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε νέους που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. ...

2.909 άτομα Τακτικού Προσωπικού σε Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 2.909 θέσεων Τακτικού Προσωπικού ως ακολούθως: _Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: 368 άτομα _Τεχνολογική Εκπαίδευση: 730 άτομα _Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 634 άτομα _Υποχρεωτική Εκπαίδευση: 1.177 άτομα

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α’ Κύκλος)

Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα της υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ προκήρυξης του ΟΑΕΔ

Πρόσφατα διέρρευσαν στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα για την πρόσληψη 305 Εργασιακών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού ...

Όλες οι αναρτήσεις στο e-mail σας

Προστεθείτε στους 5,814 εγγεγραμμένους.

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


error: Content is protected !!