κοινωνικοί λειτουργοί θέσεις

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και ΤΕ Νοσηλευτές/τριες στην Περιφεριακή Ενότητα Ρεθύμνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας”. 


Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στον ΟΚΑΝΑ – «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», για δύο (2) έτη, και έως την λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.


Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι και Ψυχολόγοι στον ΟΚΑΝΑ – «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ», για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.


Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγος στον ΟΚΑΝΑ – «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ», για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.


Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής”.


Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Κοινωνιολόγοι στον ΟΚΑΝΑ – «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.


Κοινωνιολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στον ΟΚΑΝΑ – «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ», για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.


Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στον ΟΚΑΝΑ – «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Κρήτης.Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Κοινωνιολόγοι στον ΟΚΑΝΑ – «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», για δύο (2) έτη και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός/η Λειτουργός και ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης ανακοινώνει πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης”.


Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στον ΟΚΑΝΑ – «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Ηπείρου.


Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στον ΟΚΑΝΑ – «Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ για τη Λειτουργία Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Θεσσαλίας.


Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι και Κοινωνιολόγος στον ΟΚΑΝΑ – «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.


Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στον ΟΚΑΝΑ – «Δίκτυο Δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», για δύο (2) έτη, και έως λήξη της πράξης.


Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στον ΟΚΑΝΑ – «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσίων για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην περιφέρεια Αττικής»

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», για δύο (2) έτη και έως της λήξη του Προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής.


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός για το Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης του ΚΕΘΙ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης.


ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής | Πρόσληψη Προσωπικού για το Πρόγραμμα «ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

Η Δύναμη Ζωής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα με τίτλο «ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και ΠΕ Ψυχολόγοι στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου».


370 άτομα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.


Κοινωνικός Λειτουργός στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης για την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού, και ειδικότερα για την παροχή ‘Συμβουλευτικής Σπουδών’ στο έργο με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας)» με έδρα τις εγκαταστάσεις του Δι.Πα.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας


Ψυχολόγος και Κοινωνικός/η Λειτουργός στο Δήμο Αμαρουσίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου  “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: ενός (1) Π.Ε. Παιδιάτρων, δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ενός (1) Π.Ε. Ψυχολόγων, ενός (1) Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών και δύο (2) Δ.Ε. Νοσηλευτών για τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Ν.Π.. 


error: Content is protected !!