Ετικέτα: κριτική ανάλυση λόγου

Οι Περιορισμοί της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (ΚΑΛ)

Οι Περιορισμοί της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (ΚΑΛ)

Ντούνης Ανδρέας Ένα ζήτημα που εγείρεται είναι η αντικειμενικότητα του ερευνητή-αναλυτή. Είναι δυνατόν να απομονώσει τις δικές του ιδεολογίες για να αναλύσει τις ρηματικές και μη-ρηματικές πλευρές του κειμένου; Ο ...

ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ

  Ντούνης Ανδρέας Η Θετική Ανάλυση Λόγου  μπορεί να μας οδηγήσει στην «εξερεύνηση» καλών πρακτικών από κοινωνικούς φορείς, πολιτικά πρόσωπα , μη-κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες θα υποδείξουν το νέο μέλλον ...

Σύζευξη Κριτικής και Θετικής Ανάλυσης Λόγου : Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική

Σύζευξη Κριτικής και Θετικής Ανάλυσης Λόγου : Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική

Ντούνης Ανδρέας Η μεθοδολογική σύζευξη της κριτικής ανάλυσης λόγου (κατά Fairclough) και της Θετικής Ανάλυσης Λόγου μπορεί να αποτελέσει ένα νέο γόνιμο πεδίο έρευνας για την μελέτη της κοινωνικής πολιτικής. ...

Όλες οι αναρτήσεις στο e-mail σας

Προστεθείτε στους 5.975 εγγεγραμμένους.

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


error: Content is protected !!