ΜΚΟ θέσεις


Caregiver @ Terre des hommes

Tdh Hellas is seeking to recruit οne caregiver to work in the Safe Zones for Unaccompanied Minors in the accommodation site of Skaramagkas. The purpose of the position is to provide daily care and implement supervision and monitoring of Unaccompanied Children (UACs) residing in the Safe Zones (SZ) that Tdh is operating in Skaramagkas and Veroia accommodation sites.


Ψυχολόγοι στο Κοινωνικό ΕΚΑΒ

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας- στο πλαίσιο του «Προγράμματος Νεφέλη», που υλοποιείται με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και αφορά στη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880, αναζητά συνεργάτες με την ειδικότητα του Ψυχολόγου για τη στελέχωση Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καστοριά και στην Αττική (Αθήνα).

Supply Chain Officer (Warehouse) @ Danish Refugee Council Greece

Background | DRC has been operating in Greece since November 2015, providing support to the Greek Ministry of Migration Policy in ensuring dignified reception conditions for refugees and migrants arriving on Lesvos island. In March 2016, DRC expanded its operations in Athens, in response to the changing context and the build-up of refugee population on mainland Greece.


Site Management Support (SMS) Officer @ Danish Refugee Council Athens / Greece

Purpose | DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its Office in Attica (Schisto Greece) as an SMS  Officer. Under supervision of the SMS Team Leader and in close coordination with other DRC field units, the SMS Officer will support the implementation of all SMS objectives under DRC projects in the emergency reception sites. Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Κάριτας Αθήνας

Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία “Κάριτας Αθήνας” μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μ.Κ.Ο. προκηρύττει την πλήρωση μίας (1) θέσης προϊστάμενου κοινωνικής υπηρεσίας

Υπεύθυνη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προστασίας Γυναικών στην Κάριτας Ελλάς

Προκήρυξη για την πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Υπεύθυνης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προστασίας Γυναικών (Λέσβος) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργουΔικηγόρος για Νομική Συμβουλευτική στην ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Δικηγόρο για Νομική Συμβουλευτική στο πλαίσιο της λειτουργίας των Safe Zones στη Θήβα, το Σχιστό και τη Ριτσώνα.


Education Officer @ Danish Refugee Council

Purpose | DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its Country Office as an Emergency/Education Officer. Under the day-to-day supervision of the Education Coordinator, the Emergency/Education Officer will support the development and supervision of high-quality and evidence-based education programmes in Long-Term Accommodation Centres (LTACs) across mainland Greece.


ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής | Πρόσληψη Προσωπικού για το Πρόγραμμα «ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

Η Δύναμη Ζωής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα με τίτλο «ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».


Site Operations Specialist @ Danish Refugee Council

Under the direct line management of Attica Area Manager and close support and technical supervision from the Shelter/WASH Advisor, the Site Operations Speliast will be responsible for effectively coordinating, implementing, and ensuring the quality of DRC’s infrastructure and care & maintenance (C&M) program in open accommodation sites in the region of Attika where DRC is the Site Management Support actor.


Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης (Φαρσί) – Θεσσαλονίκη στην Κάριτας Ελλάς

Προκήρυξη για την πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Υπεύθυνου/ης Πεδίου και Διασύνδεσης (Φαρσί) – Θεσσαλονίκη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου


Laundry Services Support Staff (Arabic) @ Danish Refugee Council

Under the supervision of the Community Mobilization Team Leader, the Laundry Services Support Staff has the responsibility for supporting the development and implementation of the sanitation and hygiene activities in Skaramagas site and most specifically the Laundry Operations. He /She will be required to operate and monitor the Landry facilities. The laundry is managed by a team of one Laundry Service Supervisor & two or more Support Staff in charge of the functioning of the washers and dryers in accompaniment to the users.Teacher (Maths) @ Danish Refugee Council

Purpose | Under the overall supervision of the Education Team Leader and with the technical guidance from Education Coordinator, the Maths Teacher will be responsible for the implementation of the Education programme for migrant and refugee children, youth and adults accommodated in emergency reception site(s) in Attica. Furthermore, the teacher will ensure that all education activities are of high quality, age appropriate and in line with children, youth and adults needs.


error: Content is protected !!