Ετικέτα: ορισμός κοινωνικής πολιτικής

Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων, 5-9 Δεκεμβρίου

Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνική Ιδιότητα του Πολίτη: Περί Αντιφάσεων

Κωνσταντίνα Θανάση, Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  Το κείμενο επιχειρεί να αναδείξει την εγγενή σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ Κοινωνικής Πολιτικής και κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη (social ...

Ορισμός, οριοθέτηση και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής

Οριοθετώντας την έννοια της κοινωνικής πολιτικής

Οριοθετώντας την έννοια της κοινωνικής πολιτικής - Σειρά Αρθρογραφιών/Μελετών socialpolicy.gr Η Κοινωνική Πολιτική αποτελεί καταρχάς ένα διεπιστημονικό πεδίο αντλώντας «στοιχεία» δηλαδή από άλλες κοινωνικές επιστήμες  με κυριότερες την κοινωνιολογία, την ...

Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής

Hartley Dean: What is Social Policy?

Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βίντεο ο καθηγητής του LSE Hartley Dean αναλύει σύντομα αλλά εξαιρετικά το περιεχόμενο του ακαδημαϊκού πεδίου της κοινωνικής πολιτικής, δίδοντας έμφαση στη ...

Οριοθέτηση της έννοιας της κοινωνικής πολιτικής

Οριοθέτηση της έννοιας της κοινωνικής πολιτικής

Ντούνης Ανδρέας Υπάρχει ένα πλήθος διαφορετικών σημείων εκκίνησης για την μελέτη της κοινωνικής πολιτικής: τα κοινωνικά ζητήματα, τα κοινωνικά προβλήματα, οι κοινωνικές ομάδες, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι εμπειρίες των ...

Τοπική Κοινωνία & Τοπική Ανάπτυξη | Βασικές Κατευθύνσεις

Ο ευρύς ορισμός της κοινωνικής πολιτικής κατά τον Ginsburg

Πράγματι, θα όριζα το κράτος πρόνοιας ευρύτατα, για να συμπεριλάβω όλη την δημόσια δράση και έλλειψη δράσης με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, μεταξύ αυτών την άμεση δημόσια παροχή επιδομάτων ...

Ορισμός, οριοθέτηση και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής

Ορισμός, οριοθέτηση και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής

Η κοινωνική πολιτική αναφέρεται σε: 1) εκείνους τους στόχους, σκοπούς και δηλωμένες προθέσεις του πεδίου  των οργανώσεων δημόσιου,  ιδιωτικού/επιχειρηματικού και αστικού τομέα και της διεθνούς κοινότητας που προορίζονται να μειώσουν ...

Όλες οι αναρτήσεις στο e-mail σας

Προστεθείτε στους 5.962 εγγεγραμμένους.

newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates requirednewsletters socialpolicy.gr


error: Content is protected !!