Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα “Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ρατσισμού”

Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και πιο συγκεκριμένα στη Δράση 1.2/13:…


error: Content is protected !!