ποιοτική έρευνα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Υγεία και τις Κοινωνικές Επιστήμες»

Το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ποιοτική Μεθοδολογία, ανακοινώνει τη συνέχεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Υγεία και τις Κοινωνικές Επιστήμες», το οποίο διεξήχθη με επιτυχία τις προηγούμενες ακαδημαϊκές χρονιές.


Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της αυτοκτονίας: Η Διαντιδραστική Προσέγγιση του Douglas

Ο Douglas ασκεί κριτική στον Durkheim αναφέροντας πώς αγνοεί τα νοήματα που αποδίδονται στην πράξη, υποθέτοντας πώς η αυτοκτονία έχει ένα «δεδομένο» ή «σταθερό» νόημα. O Douglas σημειώνει, επίσης, πώς τα νοήματα της αυτοκτονίας ενδέχεται να διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ πολιτισμών.Ποιοτική κοινωνική έρευνα της οργανωτικής κουλτούρας της σύγχρονης επιχείρησης

Μαρία Κουμτσάκη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1) Εισαγωγή Καθότι η οργανωτική κουλτούρα αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό και πολύπλοκο φαινόμενο, η διερεύνηση του…


«Ποιοτική Διερεύνηση των Βιωμάτων ενός Τοξικοεξαρτημένου: Μύθοι και Πραγματικότητες»

Κωνσταντίνα Ανδρεαδάκη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής   Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Ποιοτική Διερεύνηση των Βιωμάτων ενός Τοξικοεξαρτημένου: Μύθοι και…

error: Content is protected !!