Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική”

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική.   Το Πρόγραμμα αποσκοπεί: • Στην ανάλυση των…


Πρόγραμμα Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: “Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική”

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική» συγκροτείται από δύο διδακτικές ενότητες. Το πρώτο έτος αποτελείται από το Α΄ και Β΄…


error: Content is protected !!